Borgere i Kongsvinger i Norge får fjernvarme fra affaldsanlæg fra Verdo

Eidsiva Bioenergi opfører et 8 MW energianlæg, som bliver udviklet og etableret af Verdo. Anlægget i den norske by Kongsvinger bruger lokalt affaldstræ til at producere fjernvarme.

Byggebranchen har en stor opgave med at bortskaffe materialer efter nedbrydning af bygninger, og nedrevet træ ender ofte som affald. I Norge har man i de seneste år haft fokus på, hvordan man genanvender byggebranchens affaldstræ. Derfor er der blevet udviklet en ny type energianlæg, som fyrer med affaldstræ, og flere energiselskaber er begyndt at opføre den type anlæg.

Eidsiva Bioenergi er gået i gang med at opføre et nyt energianlæg, som fyrer med træflis fra nedrevne bygninger, såkaldt RT-flis. I Kongsvinger i den sydlige del af Norge ender affaldstræet fra lokale bygninger i fremtiden som fjernvarme hos borgerne.

”Træflisen indeholder blandt andet malerester og rester fra installationer, og netop derfor er anlægget dimensioneret til at kunne håndtere udledninger og slagger, som opstår i forbrændingsprocessen. Det kræver særlig teknologi, som tager højde for udledninger og ikke brændbart restaffald,” forklarer Henrik Bøgh Nielsen, divisionsdirektør med ansvar for energianlæg i Verdo.

Henrik Bøgh Nielsen, divisionsdirektør, energianlæg og -teknologi
Affaldstræet stammer typisk fra lokalområdet. Derfor sparer man yderligere transporten til at bortskaffe affaldstræet og i stedet for at udnytte det til fjernvarme i radiatorerne og varmt vand i vandhanerne. Henrik Bøgh Nielsen

Store krav til den tekniske løsning

Eidsiva har indhentet særlig tilladelse til at bygge og efterfølgende specificeret, at anlægget modsvarer de skærpede krav til at bygge i nærheden af boligområder. Det stiller store krav til den tekniske løsning.

”Der er skærpede regler med hensyn til støj og emissioner fra et energianlæg, som opføres i nærheden af beboelsesområder. Energianlægget er designet efter de nyeste teknologier til ovn- og ristedesign, så det modsvarer kravene. Blandt andet bliver udledningsrøgen ekstra godt renset, inden den lukkes ud, ligesom der er indbygget støjreducerende teknologier,” siger Bo Johansen, Sales Director i Verdo.

Energianlægget har en effekt på 8 MW og skal supplere den nuværende varmeforsyning i Kongsvinger. Udviklingen af anlægget er foregået i tæt samarbejde mellem Eidsiva og Verdo. Alle bygninger er udført i træ, så det passer bedst muligt ind i lokalområdet.

Projektet er sat i gang i foråret, og det forventes at være færdigt til den kommende fyringssæson i efteråret. Centralen bliver delvist ubemandet. Der er teknisk personale i almindelige åbningstider, mens anlægget vil være fjernovervåget om aftenen og i weekenderne.

Fakta

  • Affaldsanlæg fyrer med bygningstræ fra nedbrydning af bygninger og har en effekt på 8 MW.
  • Anlægget opføres i Kongsvinger af Verdo for Eidsiva Bioenergi.
  • Eidsiva Bioenergi er det tredjestørste fjernvarmeselskab i Norge. Eidsiva drifter, projekterer og opfører bioenergianlæg i den sydlige del af landet.

Vil du læse mere om energianlæg og -teknologi?

For mere information kontakt

Nils Gottlieb Johansen

Presseansvarlig

Henrik Bøgh Nielsen

Divisionsdirektør | Energianlæg og service

Bo Johansen

Salgsdirektør | Energianlæg

Læs mere om Bo

Seneste Verdo-nyheder