Ren win-win på Brårup Skole

Intelligent LED-belysning til læringsmiljøer.

Bedre indendørsbelysning og 150.500 kr. i besparelse om året

Intelligent LED-belysning er ren win-win på Brårup Skole. Mere end 60.000 kWh og 150.500 kroner er de kontante fordele for Brårup Skole, hvor Verdo har skiftet alle gamle lyskilder ud med LED-belysning til læringsmiljøer. Men skolens elever vinder også på udskiftningen. Lys har nemlig en stor effekt på indlæringsevnen og ens velbefindende.

Nye armaturer kaster i bogstavelig forstand nyt lys på skoledagen på Brårup Skole i Skive. I forbindelse med en renovering af lofter besluttede skoleledelsen også at udskifte skolebelysningen på 1.425 lyskilder på skolen, der med cirka 700 elever er byens største.

Årlig besparelse med LED-belysning

Bevægelsessensor og dagslysstyring

Skive Kommune har indgået et samarbejde med Verdo, der har skiftet alle skolens gamle sparepærer og lysstofrør ud med ny LED-belysning. I kombination med bevægelsessensorer og dagslysstyring giver LED-belysningen skolen et lavere energiforbrug.

Bevægelsessensor og dagslysstyring på indendørsbelysning
Vi havde dunkel belysning flere steder på skolen. Tilmed var lyskilderne forskellige, så vi skulle have et kæmpe lager af pærer. Bo Marciniak, serviceleder på Brårup Skole.

Kort fortalt

Verdo’s udskiftning af skolebelysningen på Brårup Skole:

  • 1:1 udskiftning af 1.425 lyskilder
  • Alle nye lyskilder har bevægelsessensorer
  • Lyskilder i klasseværelser har desuden dagslysstyring, hvor lyset tilpasser sig det naturlige lysindfald i rummet


Besparelse i årlig energiforbrug = 62.130 kWh

  • Energiforbrug før udskiftning = 130.938 kWh
  • Energiforbrug efter udskiftning = 68.799 kWh


Samlet økonomisk besparelse = 150.510 kr.

  • Besparelse på energiforbrug = 102.539 kr.
  • Besparelse på vedligehold = 47.971 kr.

Ordentligt lys gør en forskel

Serviceleder Bo Marciniak har været Skive Kommunes kontaktperson på skolen, og han fortæller, at de nye lyskilder i første omgang blev taget imod med en smule skepsis:

Personalet har skullet vænne sig til de nye lyskilder. De gamle lamper gav et varmt lys, og de nye lys pludselig gav fornemmelsen af at sidde badet i et skarpt lys. I dag er vi dog alle enige om, at lyset er blevet meget bedre. Vi går og joker lidt med, at nu kan man se, hvor vi mangler at få gjort rent.

  

LED-belysning på Brårup Skole
Indendørs LED-belysning på Brårup Skole

   

Stort fokus på indeklima

Bo Marciniak fortæller også, at eleverne har vundet på den nye LED-belysning:

Klasselokalerne er blevet rarere at være i. Du skal kunne se det, du arbejder med, ellers spænder du i øjnene. Vi har et stort fokus på indeklima, og her betyder godt lys altså bare meget. Jeg er slet ikke i tvivl om, at ordentligt lys at arbejde med gør en stor forskel for både elever og lærere,” siger han.

Et samarbejde i udvikling

Verdo’s elektrikere er gået til opgaven med et stort fagligt engagement, og Bo Marciniak beskriver samarbejdet som ”meget tilfredsstillende”.

Vi har haft et super godt samarbejde med Verdo, hvor vi løbende har holdt statusmøder for at kunne følge arbejdets fremdrift. Elektrikerne, som har udført arbejdet på skolen, har været søde og rare, og vi har efter dette projekts afslutning aftalt med Verdo, at vi bare kan ringe, hvis vi har andre installationer, som trænger til udskiftning. Timelønnen har vi aftalt. Alt i alt har det været en positiv oplevelse,” siger Bo Marciniak.

Casen i billeder

I den lille gymnastiksal er der valgt GentleSpace i en boldsikker udgave, med en bredstrålende optik. Således opnås der et jævnt og behageligt lys for brugerne, uden generende skygger.

For at tilgodese loftets konstruktion i den store hal, og for at leve op til kravet om lysniveau, blev der her valgt det påbyggede Sports LED armatur BCS375 LED200S. Armaturet er specielt udviklet til sportshaller, og lever derfor op til alle gældende krav om boldsikkerhed med mere.

I den lille gymnastiksal er der valgt GentleSpace i en boldsikker udgave, med en bredstrålende optik. Således opnås der et jævnt og behageligt lys for brugerne, uden generende skygger.

I opholdsrum og på biblioteket faldt valget på CoreLine Påbyg. Et elegant armatur med to udgangsvinduer, der nemt passer ind i det eksisterende loft. Armaturet er leveret i en udgave med lav blænding, for den bedst mulige komfort.

I opholdsrum og på biblioteket faldt valget på CoreLine Påbyg. Et elegant armatur med to udgangsvinduer, der nemt passer ind i det eksisterende loft. Armaturet er leveret i en udgave med lav blænding, for den bedst mulige komfort.

I administrationsområder er der opsat Smart Balance. Et elegant nedhængt armatur med lav blænding. For at tilgodese brugerne, og skabe det mest behagelige arbejdsmiljø, har armaturerne både op- og ned lys.

NYX er en serie af udendørs lamper til montering på væg, mast eller stander. NYX opfylder tidens krav om behageligt, blændfrit lys og er i kraft af sin enkle, stærke form med til at præge byens rum ved dagslys.

I klasselokaler og storrum sidder der CoreLine Surface-mounted-serien som erstatning for funktionelle armaturer, der benyttes til almen belysning. Både udvælgelse, installation og vedligeholdelse er en fuldstændig problemfri proces.Coreline Recessed og Surface-mounted fås med to optikker for at imødekomme alle behov inden for almen indendørs belysning.

I gangarealer sidder der det runde CoreLine armatur, for væg- og loftsmontering. Armaturet sikrer en jævn og behagelig belysning, i åbne områder. Armaturet bruges ligeledes på toiletter, hvor der er valgt en version med indbygget bevægelsessensor.

I gangarealer sidder der det runde CoreLine armatur, for væg- og loftsmontering. Armaturet sikrer en jævn og behagelig belysning, i åbne områder. Armaturet bruges ligeledes på toiletter, hvor der er valgt en version med indbygget bevægelsessensor.

Sådan påvirker lyset indlæringsevnen og dit velbefindende

Forskning viser, at lys ikke kun påvirker vores velbefindende − det påvirker også kroppen rent biologisk.

I øjets nethinde sidder en række nervebaner, som bliver påvirket af lys. I nethinden sidder også en receptor, som har forbindelse til den del af hjernen, som styrer vores døgnrytme. Her udskilles hormonet melatonin – også kaldet søvnhormonet − hvis det omgivende lys er lavt, eller det er helt mørkt. Ved høje lysniveauer bliver stresshormonet kortisol derimod produceret i hjernen, og derfor påvirker lys også kroppens indre.

Et studie fra klasseværelset
Et forskningsstudie fulgte gennem et skoleår elever i et klasselokale, hvor der var opsat lys på lofts- og vægfladerne med en middelværdi på 300 lux. Lyset på arbejdsbordene var på 500 lux.
Ved hjælp af interviews og kortisolmålinger undersøgte forskerne elevernes præstation, oplagthed og velbefindende. Resultaterne blev sammenlignet med elever på samme klassetrin, men som havde modtaget undervisning i et klasselokale med standardbelysning.

Uddrag fra rapporten:
Studiet viste, at eleverne i klasselokalet med mere omgivelseslys både trivedes og arbejdede bedre. I den mørke tid på året havde de lavere niveauer af søvnhormoner og var dermed friskere. Desuden udviste disse elever større oplagthed og havde en højere andel af stresshormoner i løbet af hele skoleåret. De opnåede også bedre resultater i fagene matematik, læsning og skrivning i løbet af hele skoleåret – og forbedringen var tydelig på den mørke årstid. Eleverne trivedes også bedre i hele skoleåret.

Læs hele forskningsrapporten her.


Kilde: Fagerhult i samarbejde med Lunds universitet og University College London.

Lad os starte dialogen

Kontakt en af vores specialister for en uforpligtende snak

Ejler Berg Laursen

Afdelingsleder | Erhvervsservice: El

Erik Haislund Lemming

Afdelingsleder, Service

Læs mere om Erik
Brian Bøje Jensen

Afdelingsleder Entreprise

Læs mere om Brian
Jack Moeslund

Projektleder | Tekniske installationer

Læs mere om Jack
Anders Borup Jacobsen

Projektleder, Tekniske installationer

Læs mere om Anders