Effektiv el-entreprise uden flyttekaos

Totalrenovering af elinstallationer i Bjellerupparkens 206 lejemål

I en fagentreprise har Verdo totalrenoveret alle elinstallationer i boligforeningen Bjellerupparken i Randers. Et løsningsorienteret samarbejde og en åben proces med både boligforening og beboere har resulteret i de rigtige og godt tænkte løsninger.

For boligforeninger betyder renovering af lejemål ofte genhusning af alle beboerne. Men ikke i Bjellerupparken. Mens den randrusianske boligforenings 206 lejemål blev totalrenoveret, skulle blot tre ud af 31 opgange genhuses.

Verdo vandt fagentreprisen på renovering af alle elinstallationer, og processen har været en succes takket være et godt samarbejde med Randers Bolig. Under hele forløbet har Verdo’s fagfolk haft fokus på at finde de rigtige løsninger − for både Randers Bolig og Bjellerupparkens beboerne.

Resultatet er godt tænkte og praktiske elinstallationer. Det gælder blandt andet på altaner og ved opgange, men særligt udendørsbelysning af stedets grønne områder har vakt stor applaus fra Bjellerupparkens beboere.

 

Det er tydeligt, at for Verdo er det ikke kun et spørgsmål om at tjene penge – men i høj grad også om at finde de rigtige løsninger for os. Allan Rasmussen, formand for Bjellerupparken.

Kort fortalt 

Verdo’s fagentreprise i Bjellerupparken:

  • Nye elskabe i alle opgange
  • Nye elinstallationer i alle 206 lejemål
  • Udendørsbelysning ved opgange
  • Sensorstyrede elinstallationer i opgange og kælderrum
  • Opgraderet sti- og parkbelysning
  • Timer-justeret belysning af multibane og boldbane
  • Elinstallationer ved flagstænger
  • Efterfølgende drift og vedligehold af alle elinstallationer

Elscooter og julelys i ét stik

Alle lejemål har fået nye stikkontakter, lysudtag og gruppetavler. Desuden er alle elskabe i opgangene blevet opgraderet. I opgange og kælderrum er der installeret sensorstyret belysning. Ved hver opgang er der installeret en stikkontakt, så beboerne kan lade elscootere og elcykler op. Beboerne skal bruge en nøgle for at få adgang til stikkontakten, så uvedkommende ikke kan misbruge den. Udover opladning af køretøjer er boligforeningens tanke også, at stikkontakten kan bruges til julebelysning foran opgangene.

Samtidig er der installeret en stikkontakt ude på hver enkelt altan; et stort ønske fra beboerne.

Lys giver tryghed

Alle Bjellerupparkens udendørslyskilder er udskiftet fra lysstofrør til klimavenlige LED-lys. Det gælder belysning ved garager, uden for opgange og lys langs stier mellem blokkene. Sidstnævnte giver et flot visuelt løft til området om aftenen, og det har øget trygheden blandt beboerne. Med et ønske om at bruge flagstængerne i Bjellerupparken til julebelysning har Verdo opsat stikkontakter ved alle flagstænger.

Sport i selvslukkende spotlys

Ved stedets nye multibane og boldbane, som ligger ved siden af hinanden, er der opsat LED-projektører. Lyskilderne er programmeret til at lyse to timer ad gangen, før de automatisk slukker.

Et godt og løsningsorienteret samarbejde

”Vi har haft et godt og meget løsningsorienteret samarbejde med Verdo. Vores beboere ønskede at blive boende i deres lejligheder under renoveringen, og det har stillet store krav til Verdo’s planlægning og håndværkernes arbejde. Som beboer kan man godt blive lidt ’flosset’ undervejs i sådan en proces, men Verdo’s folk har været empatiske og forstående.”

Gert Hølund, inspektør i Bjellerupparken.

Hensyn til beboerne

Fællesmøder med beboere og Verdo har bidraget til en åben dialog, som har været en succes for alle parter. Verdo’s håndværkere har taget én opgang ad gangen, men forskudt så der altid er blevet arbejdet i alle Bjellerupparkens fem blokke. Efter aftale med beboerne har håndværkerne ventet med at tænde for boremaskinerne til klokken 8.30, ligesom radioerne på byggepladsen har spillet lavt.

Samarbejde og dialog

”Vi lægger vægt på at være en medspiller, der sammen med de øvrige parter på et byggeprojekt skaber de bedste løsninger for kunden. Vi er proaktive og kommer gerne med indspil til alternative løsninger. Vi deltager i byggemøder og andre relevante sammenkomster, hvor vi kan skabe en god dialog med byggeriets parter. I et renoveringsprojekt er det ikke altid, at de faktiske forhold svarer til forventningerne. Desto vigtigere er det at have et godt samarbejde, så vi kan finde de bedste løsninger på de problemer, som måtte optræde.”

Rasmus Zederkof, projektleder hos Verdo.

Kvalitetsarbejde og tryghed

”Når der kommer nogen, som tager ansvar, som Verdo’s elektrikere, så bliver man tryg, og man ved, at de leverer kvalitetsarbejde. Netop vores tilfredshed med Verdo’s folk har også været medvirkende til, at vi har valgt Verdo til at varetage den efterfølgende service. Det er faste folk fra Verdo, som går her, og det giver tryghed for os og beboerne.”

Allan Rasmussen, formand for Bjellerupparken.

Lad os starte dialogen

Kontakt en af vores specialister for en uforpligtende snak

Ejler Berg Laursen

Afdelingsleder | Erhvervsservice: El

Erik Haislund Lemming

Afdelingsleder, Service

Læs mere om Erik
Brian Bøje Jensen

Afdelingsleder Entreprise

Læs mere om Brian
Jack Moeslund

Projektleder | Tekniske installationer

Læs mere om Jack
Anders Borup Jacobsen

Projektleder, Tekniske installationer

Læs mere om Anders