FAQ - ofte stillede spørgsmål

Har du et spørgsmål, hjælper vi dig gerne med at få svar. Vi har samlet de spørgsmål, vi oftest møder og svaret på dem nedenfor. Finder du ikke svar på det, du søger, er du altid velkommen til at kontakte os. 

Fjernvarme generelt

Fjernvarmen er en fleksibel opvarmningsform, da varmen kan komme fra mange kilder: Afbrænding af biomasse, overskudsvarme fra industrien og forbrænding af affald, solvarme, elvarme på vindmøllestrøm og meget mere. Andelen af gas og olie i fjernvarmen bliver mindre år for år, og senest i 2030 vil fjernvarmen i Danmark være CO2-neutral.  I Randers er 99 % af fjernvarmens energikilder CO2-neutrale og senest i 2030 er tallet 100 %.

Der er fjernvarme i 1,7 mio. husstande i Danmark - det svarer til, at flere end 2 ud af 3 danskere har fjernvarme.

Har du et oliefyr, eller bruger du naturgas, er det ofte både billigere og mere klimavenligt at skifte til fjernvarme, hvis du kan. Bor du i et landområde uden fjernvarme, er varmepumper og jordvarme et godt alternativ. Elvarme er den dyreste måde at opvarme dit hus på, så har du elvarme, er der mange penge at spare ved at skifte eller supplere med en anden varmekilde.

Inden 2030 skal de 500.000 boliger, der stadig opvarmes med fossile brændsler, omstilles til grøn energi som for eksempel fjernvarme. 

Fjernvarmen er lydløs, ren og selvkørende fra dag ét. Den er nem, og den har en lang levetid. Inde i huset fylder den ikke mere end et overskab.

Når du har fjernvarme, er det dit fjernvarmeselskab, der har ansvaret for, at der kommer varme til din bolig. Du skal bare regulere varmen på din radiator - eller åbne for den varme hane.

I Randers er 99 % af fjernvarmens energikilder CO2-neutrale. Det betyder, at et hus på 130 M2 kan spare ca. 3,9 tons CO2 om året ved at skifte naturgas ud med fjernvarme. Er dit hus større, bliver besparelsen det også.

Fjernvarmen er primært baseret på bæredygtig biomasse, som vi supplerer med vindstrøm, når der er overskud i elnettet. Vi arbejder også på at udbygge med både overskudsvarme og senere varmepumper. Senest i 2030 er fjernvarmen CO2-neutral.

 

Oliefyr: 5.683 kg
Gasfyr: 3.396 kg
Varmepumpe: 1.241 kg
Fjernvarmen i Randers: 97,4 kg


Kilder:
Olie og naturgas: Beregning baseret på Energistyrelsens fremskrivning af CO2-udledninger for naturgas samt udledninger fra fyringsolie.
Varmepumper: tvis.net
Fjernvarmen: verdo.com. Vi forventer at være CO2-neutrale senest i 2030.

Fjernvarmen er ekstraordinært billig frem mod 2025. Men selv herefter kan du regne med en pris, der kan konkurrere med gassen.

Du slipper også for ekstraudgifter til obligatoriske årlige eftersyn.

Et fjernvarmeanlæg har en levetid på 20-30 år, hvor andre anlæg som gasfyr og varmepumper har 10-15 års levetid.

 

Download vores varmeberegner og beregn din pris _ MANGLER LINK

Fjernvarmen i Danmark bliver stadig grønnere. Det sker ved at producere varmen på vedvarende energikilder samt ved at udfase brugen af fossile brændsler som olie, kul og gas. Folketingets ambitiøse klimamål er at reducere Danmarks samlede CO2-udledning med 70 % inden 2030. Fjernvarmen i Danmark går endnu mere markant til værks: Den vil være CO2-neutral senest i 2030.

Biomasse er en vedvarende energikilde, der bruges til at producere varme og el. Det kan være halm, der er et restprodukt fra landbruget, eller træflis fra skovdrift. Biomasse er som udgangspunkt et grønt alternativ til fossile brændstoffer som olie, kul og gas, og det spiller en vigtig rolle i forhold til at reducere vores CO2-udledninger.  

Men det er dog vigtigt at gøre sig klart, at visse kriterier skal være opfyldt for, at man kan sige, at biomassen er bæredygtig. Den skal blandt andet høstes fra certificerede, bæredygtige skove, hvor træerne genplantes, man aktivt opretholder økosystemet og beskytter biodiversiteten.  

Kilde: Dansk Fjernvarme

I fremtiden bliver opgaven at sprede os over flere energikilder og udnytte dem mere effektivt. Her kan vi eksempelvis inddrage:

 • Grøn strøm fra vindmøller i varmepumper.
 • Spildvarme fra industrien, der løber ind og bliver udnyttet i fjernvarmesystemet.
 • En mindre biomassekedel, der fyrer med alternative biobrændsler.
 • Et power to x-anlæg, der laver brint og omdanner det til blandt andet gas eller brændsler til transportindustrien, mens spildvarmen udnyttes i fjernvarmesystemet.
 • Store varmelagre, hvor varmen kan gemmes, til der er brug for den.
 • Geotermi, der udnytter varmen fra jorden

Økonomi 

Prisen på fjernvarmetilslutning afhænger af flere faktorer – både hvor i vores forsyningsområde, du bor, og hvor stor din bolig er. Prisen afhænger også af, hvor langt der er fra hovedledningen i vejen til dit hus, da det bestemmer længden på din stikledning.  

Se prisen for tilslutning til fjernvarmen her:

 • Over Hornbæk (link) _ MANGLER LINK

Fjernvarme giver dig en god, stabil varmeøkonomi, både når du sammenligner med gas og varmepumper.

Frem til 2025 er varmeprisen ekstraordinært lav - derefter stabiliserer den sig i et niveau, hvor fjernvarmen stadig er billigst for de fleste.


Knap med link til regneark CTA-tekst:

Download vores varmeberegner og beregn din pris _MANGLER LINK

 

Her kan du sammenligne driftsøkonomien for gasfyr og individuel luft-til-vand varmepumpe med fjernvarme.

Opvarmning

Kr. pr. år inkl. moms

Gasfyr
Inkl. vedligehold og finansiering

19.955

Individuel luft-til-vand varmepumpe
Inkl. elforbrug og finansiering

16.903

Fjernvarme 2021
Inkl. finansiering, anslået

7.275

Fjernvarme fra 2025
Inkl. finansiering, anslået

14.002

 

Alle beregninger er inkl. moms og baseret på et standardhus på 130 M2 og et forbrug på 18,1 MW om året.

Se hele beregningen og forudsætningerne her. (link til baggrundsberegning, evt. bare pdf)

Din varmeregning består grundlæggende af tre dele:

 • Dit forbrug i kWh
 • Fast afgift pr. M2 beregningsareal (som registeret i BBR)
 • Årligt abonnement for måler og impulsudtag

Varmen bliver afregnet (forud/bagud) hver (hvor ofte)?

 

 

 

 

Prisen på fjernvarme kommer til at stige frem mod 2025, men målsætningen er, at den stadig skal være fordelagtig sammenlignet med både olie, naturgas og varmepumper. Målet er, at det må koste 13.000 kr. om året at opvarme et standardhus på 130 M2 med et forbrug på 18,1 MW.

Et fjernvarmeanlæg har en lang levetid. Et fjernvarmeanlæg kan sidde i 20-30 år, før det skal skiftes. Til sammenligning har en luft-til-vand varmepumpe en levetid på 12-18 år, mens en jordvarmepumpe holder i 14-20 år.

Kilde: https://www.ok.dk/privat/hjaelp/varmepumper/hvor-lang-levetid-har-en-varmepumpe

Praktik

Vi arbejder på at rulle fjernvarmen ud til flere områder omkring Randers. Når vi nærmer os dit område, får du en brochure i postkassen, der fortæller om projektet. Indtil da kan du følge med her:

Se status på fjernvarmen i dit område

Det er nemt at sige ja til fjernvarme. Her kan du se, hvad vi har ansvaret for - og hvad du selv skal sørge for.

 

Vi sørger for at:

 • lægge en plan for, hvornår vi ruller fjernvarmen ud til dit kvarter, når tilslutningen er stor nok.
 • holde dig orienteret, så snart du er tilmeldt.
 • lægge fjernvarmerør i dit kvarter.
 • føre en stikledning ind til din bolig og afslutte med et sæt hovedventiler indenfor.

Du sørger for at:

 • vise din interesse her (link til formular) – eller ringe på 7010 0230.
 • betale tilslutningsafgiften.
 • aftale levering og montering af fjernvarmeunit med din VVS-montør.
 • Bestille afkobling af gastilslutning hos gasselskabet, hvis du har naturgas. Folketinget har vedtaget en afkoblingsordning, der dækker gebyret for at afkoble gassen - spørg dit gasseskab om dette.
 • genetablere have og evt. fliser, når vi har lagt stikledningen ind. Vi aftaler placeringen med dig.

Vi dækker pænt til efter gravearbejdet, men hvis vi er nødt til at bryde gennem flisebelægninger og bede, skal du selv genetablere dette.

Vi har valgt denne ordning for at holde en fast lav pris på tilslutningen.

Vi aftaler placeringen af din stikledning med dig på forhånd.

Fjernvarmeanlægget har typisk følgende mål: H=800mm, B=550mm, D=400mm. Det betyder, at anlægget kan være i et 60 cm overskab. Så du får god plads, hvis du er vant til at have et fyr i dit bryggers.

Når vi begynder at grave på din grund, går der ca. en uge, til din bolig er tilsluttet fjernvarmenettet. Inde i huset skal din VVS-montør derefter bruge ca. en dags tid på at montere anlægget og tilslutte det.

Populære spørgsmål

 • Hvordan beregner I mit acontobeløb?        

  Acontobeløbet for el er beregnet ud fra dit forventede årsforbrug. Beløbet fastsættes af dit netselskab, som ejer din elmåler. Beløbet justeres og opgøres løbende ud fra dit forbrug i den foregående periode.

  Acontobeløbet for vand og varme beregnes ud fra dit forbrug det foregående år. Vi justerer og opgører beløbet i årsopgørelsen en gang om året i januar.

 • Hvad viser årsopgørelsen?        

  Din årsopgørelse viser, hvor meget el, vand og varme du har brugt det foregående år, og hvor meget du eventuelt skal betale eller have retur. Derudover indeholder den aconto for første kvartal af næste år.

 • Hvordan melder jeg flytning?        

  Når du flytter, skal du udfylde vores flytteblanket, så vi sikrer, at vi har alle de nødvendige oplysninger for at kunne danne en flytteopgørelse til dig. Klik her for at melde flytning.

Ring 7010 0230

Åbningstider
Mandag - torsdag 8:00 - 16:00
Fredag 8:00 - 15:30

Du kan også skrive til os på kunde@verdo.com
eller via Facebook messenger.

 • Find os på sociale medier:

Tips til at spare på dit forbrug

Få tips til, hvordan du sparer på energiforbrug i hverdagen. Oftest skal der blot små justeringer til for at finde store besparelser. Vi har samlet en række tips til at spare på dit el-, vand- og varmeforbrug. Besparelser også klimaet vil takke dig for.