Få fjernvarme

 • Det nemme, billige og grønne valg 

Se, om du kan få fjernvarme

Indtast din adresse i kortet og se, om du bor i vores forsyningsområde. Kortet er vejledende og ikke bindende. Verdo udbygger hele tiden fjernvarmenettet og nyeste byggemodninger vises muligvis ikke på kortet. Vi skal godkende alle tilmeldinger, inden der er en bindende aftale om fjernvarmelevering til adressen. Hvis du er i tvivl, så kontakt os.

Bor du ikke i vores forsyningsområde, så fortvivl ikke

Fjernvarmen har nemlig vokseværk og vi har travlt med at udbygge fjernvarmenettet, så endnu flere kan få glæde af den grønne varme. 3,6 millioner husstande i Danmark har allerede valgt fjernvarme. Det samme gælder 93% af husstandene i vores forsyningsområde i Randers og Herning. 

Se, hvor vi arbejder på at få fjernvarmen hen, og hvor vi konverterer eksisterende bolig- og erhvervsområder til fjernvarme. Vær opmærksom på, at kortet over vores projekter ikke viser nyudstykninger. For at sætte skub i processen, så giv os gerne din tilkendegivelse om, at du ønsker fjernvarme. Vi skal nemlig bruge et vist antal tilkendegivelser for at få fjernvarmen ud til dig.

Se, hvor vi arbejder og giv os din tilkendegivelse
Fjernvarme er fortsat den foretrukne varmekilde i Danmark. Og det er ikke uden grund. Det er en miljørigtig, nem og billig opvarmning. Dansk Fjernvarme

Hvad koster det at få fjernvarme?

Se vores priser og bestemmelser

Sådan får du fjernvarme – fra vejen og ind til dig

Anmod om fjernvarme

Send os en blanket med dit ønske om fjernvarme

Stikleding 

Vi graver en stikledning fra vejen og afslutter med hovedhaner i dit hus

Installation af fjernvarmeunit

Din VVS’er installerer en fjernvarme-unit, der styrer det varme vand til dine radiatorer og vandhaner.

Færdigmeld din installation 

Din fjernevarmeunit er nu installeret og skal færdigmeldes til os.

Bor du eller bygger du i vores forsyningsområde, så få din VVS’er eller dit byggefirma til at tilmelde din bolig fjernvarme.

Tilmeld fjernvarme
Vi undersøgte flere alternativer, fordi vi ville have en grøn løsning. Men da vi fandt ud af, hvor grøn, nem og stabil fjernvarmen er, var vi ikke i tvivl.  Fjernvarmekunde hos Verdo  

Derfor giver fjernvarme mening – særligt i byområder

Står du over for at bygge nyt eller udskifte din eksisterende varmeinstallation, overvejer du sikkert, hvilken opvarmningsform der er bedst for dig. Fordelene ved fjernvarme er ikke lige til at overse – heller ikke selvom vi for en kort stund tager klimabrillerne af. Foruden at være en økonomisk fordelagtig opvarmningsform med stor bekvemmelighed, så har fjernvarme en længere levetid end mange andre opvarmningsformer. Anlægget har typisk en levetid på 20-25 år og kræver ingen lovpligtige eftersyn. Desuden vil du opleve en minimal vedligeholdelse på din varmeinstallation, ligesom du får en stabil forsyning af varme.

Vidste du dette om varme?

 • Hvor kommer varmen fra?        

  Den mest almindelige kilde til varme i Danmark er fjernvarme, som bruges i 1,7 millioner husstande og skabes ved, at varmt vand sendes ud i radiatorerne. Vandet opvarmes ofte med overskudsvarme fra forbrænding af affald eller fra kraftvarmeværker.

  Har du et oliefyr, eller bruger du naturgas, så er det både billigere og mere klimavenligt at skifte til fjernvarme, hvis du kan. Varmepumper og jordvarme er også et godt klimavenligt alternativ. El-varme er den dyreste måde at opvarme dit hus på, så har du elvarme, er her mange penge at spare, hvis du vælger en alternativ løsning eller en supplerende varmekilde.

 • Hvad er grøn varme?        

  Grøn energi dækker over bæredygtig el og varme, og sker ved at producere energi fra vedvarende energikilder samt udfase brugen af fossile brændsler som olie, kul og gas. Regeringens ambitiøse klimamål er at reducere Danmarks samlede CO2 med 70% inden 2030.  

  I løbet af de næste 10 år skal de 500.000 boliger, der stadig opvarmer med fossile brændsler, derfor omstilles til grøn energi. Al fjernvarmen i Danmark vil dermed produceres på 100% bæredygtig energi i 2030, og den grønne fjernvarme vil til den tid levere 44% af det samlede klimamål.  

 • Er biomasse bæredygtigt?        

  Biomasse er en vedvarende energikilde, der bruges til at producere varme og el. Det kan være et restprodukt fra landbruget, såsom halm, eller fra skovdrift, såsom træflis.  Biomasse er som udgangspunkt et grønt alternativ til fossile brændstoffer som olie, kul og gas og spiller en vigtig i forhold til at reducere CO2-udledninger.  

  Men det er dog vigtigt at gøre sig klart, at visse kriterier skal være opfyldt for, at man kan sige, at biomassen er bæredygtig. Den skal blandt andet høstes fra certificerede, bæredygtige skove, hvor træerne genplantes, økosystemet opretholdes og biodiversiteten beskyttes 

Fik du ikke svar?

Ring 7010 0230

Åbningstider
Mandag - torsdag 8:00 - 16:00
Fredag 8:00 - 15:30

Du kan også skrive til os på kunde@verdo.com
eller via Facebook messenger.

 • Find os på sociale medier:

Én regning, ét overblik, flere abonnementer

 1. Vi samler dine abonnementer, og du får én regning, grøn strøm og adgang til gode rabataftaler
Køb strøm fra Verdo