Udskiftning af jordledning til din ejendom

Vi udskifter de gamle vandforsyningsledninger, og vi får brug for din hjælp

Når vandrør når en vis alder, kan der både opstå utætheder og propper, der kan give vandet et betydeligt lavere tryk og et grumset udseende. Derfor er Verdo i gang med at udskifte de gamle vandforsyningsledninger til nye og mere landtidsholdbare plastledninger.

I de kommende år vil Verdo Vand udskifte jordledningen på forskellige veje i Randers og omegn. I den forbindelse får du som kunde besked, hvis din vej og ejendom bliver berørt af projektet. I givet fald skal du selv stå for udskiftningen af jordledningen til din ejendom. Men kun hvis den ikke er lavet af plast. Se mere i brochuren nedenfor. 

Har du fået besked fra os i din postkasse om, at vi kommer til dig og din vej, skal du senest 14 dage inden projektstart oplyse os om følgende:

• Det nuværende materiale af din jordledning, og hvor ledningen kommer ind i din ejendom.
• Kontaktoplysningerne på dit valgte VVS-firma - så vi kan koordinere arbejdet.

Mailen sendes til vand@verdo.com

Vi tager hensyn, når vi graver
I forbindelse med gravearbejdet på vejen bestræber vi os på at vise hensyn og skabe mindst mulige gener. Det gør vi blandt andet ved at begrænse opgravningen, og vi genetablerer stedet, så det er i samme stand som før projektstart. Desuden vil det altid være muligt at komme fra og til sin ejendom med bil.
Når vi udskifter rørene bliver det i en kortere periode i løbet af en dag nødvendigt at lukke for vandet. Du vil blive varslet et par dage inden via SMS.

Igangværende og planlagte gravearbejder

Her finder du en oversigt over, hvornår vi har planlagt at komme til din vej. Du kan også se vores igangværende projekter.

NB: Ugerne er vejledende.

Vejnavn Uge, år
Violvej 43-48, 2022
Trekronervej 43-48, 2022
Gl. Lervangen 43-48, 2022
Anemonevej 1-5, 2023
Nørre Allé 7-12, 2023
Vinkelvej 7-12, 2023
Frederiksgade 14-18, 2023
Økonomivej 14-18, 2023
Adelgade 20-40,2023
Laurentiisgade 20-40,2023
Schousgade 20-40,2023
Grønnegade 20-40,2023
Markedsgade 20-40,2023
Nørreport 20-40,2023
Tværgade 20-40,2023
Løvstræde 20-40,2023
Kasernevej 41-44, 2023
Asavænget 45-49, 2023

Vi lægger nye miljøvenlige plastrør i jorden

De nye plastrør er fremstillet af miljøvenligt og holdbart polyethylen. De beskadiges derfor heller ikke så let, når jorden sætter dig. Desuden er de glatte indvendigt. Det gør, at vandets indhold af kalk og jern har sværere ved at sætte sig fast og danne belægning.  

Læs vores brochure om udskiftning af jordledning

Læs brochuren her
20221101 Brochure 148X210mm Skift Din Jordledning Vand

Værd at vide om udskiftning af jordledning

Fik du ikke svar?

Ring 7010 0230

Åbningstider
Mandag - torsdag 8:00 - 16:00
Fredag 8:00 - 15:30

Du kan også skrive til os på kunde@verdo.com
eller via Facebook messenger.

  • Find os på sociale medier: