Affald som ressource

Verdo bygger nyt affaldsfyret kedelanlæg i Tromsø

Med stigende befolkningstilvækst følger både en øget mængde affald og et øget behov for energi. I den forbindelse har Verdo indgået et samarbejde om et nyt affaldsfyret kedelanlæg med Kvitebjørn Varme i Tromsø.

02-12-2022

Med stigende befolkningstilvækst følger både en øget mængde affald og et øget behov for energi. I den forbindelse har Verdo indgået et samarbejde om et nyt affaldsfyret kedelanlæg med Kvitebjørn Varme i Tromsø.

Der er tryk på kedlerne i den norske by Tromsø. I dag leveres byens fjernvarme af forsyningsselskabet Kvitebjørn Varmes to 10 MW affaldsfyrede kedelanlæg. Men grundet den øgede befolkningstilvækst har Kvitebjørn Varme og Verdo Energy Systems indgået en aftale om levering af et 17 MW kedelanlæg, der skal supplere de eksisterende to anlæg med lokalt produceret fjernvarme. Opgaven er den hidtil største hos Verdo Energy Systems, både hvad angår ydelse på kedelanlæg og ordresum.

Det nye kedelanlæg kommer til at generere varme og energi af det affald, man ikke kan komme af med på anden fornuftig vis. Det forklarer Bo Johansen, der er salgsdirektør hos Verdo Energy Systems. 

”Kedlen skal brænde det, vi kalder for refuse-derived fuel. Altså det affald der er tilovers, når det har været forbi sorteringsanlægget. I stedet for at køre det væk genanvender vi brændselsressourcen lokalt i Tromsø.”


Bo Johansen, salgschef, Verdo Energy Systems.


Udover at bygge et helt nyt kedelanlæg skal Verdo Energy Systems også ombygge de to eksisterende kedellinjer, så de er forberedte til fremtidig tilkobling af CO2-fangstanlæg.

”Vi sørger for, at røggassen, der kommer fra de to eksisterende linjer, kommer til at ligne den røggas, der vil komme fra den nye linje. På den måde kan vi på sigt koble de tre kedellinjer ind på det samme CO2-fangstanlæg,” tilføjer Bo Johansen.

Store centraliserede anlæg er ikke altid den bedste løsning
Selvom man flere steder i verden er begyndt at reducere antallet af de mindre forbrændingsanlæg, er der fortsat mange områder, hvor store geografiske afstande ikke på samme måde tillader transporten af affald til de centraliserede anlæg.

”Affald generes jo alle steder, hvor mennesker er. Samtidig har alle mennesker behov for energi både i form af varme og elektricitet. Vores fokus ligger i leveringen af mindre anlæg, der lokalt både kan løse udfordringerne med affald og behovet for energi,” siger Bo Johansen og fortsætter:

”Derudover vil der være store miljømæssige besparelser, når affaldet kan håndteres lokalt frem for at blive transporteret væk til andre forbrændingsanlæg.”

Det nye kedelanlæg vil stå færdigt ultimo 2024, mens ombygningen af de eksisterende to kedelanlæg vil foregå i sommeren 2023. Verdo tilrettelægger både ud- og ombygning på en sådan måde, at Kvitebjørn Varme kan drive sit anlæg under hele perioden.

Læs mere om vores løsninger inden for bæredygtig energiproduktion.

Kontakt

Tine Martlev Pallesen

Kommunikations- og marketingchef

Bjørn Olsen

Presseansvarlig

Seneste Verdo-nyheder