Verdo opretholder driften i videst
muligt omfang

Vi er her for dig – trods omstændighederne

Sådan arbejder Verdo netop nu

Trods corona-situationen fortsætter Verdo, hvor det er nødvendigt. Vi er en ansvarlig virksomhed, hvor vi passer på hinanden. Derfor arbejder mange medarbejdere hjemmefra, hvor det er muligt. Men de arbejder fortsat for dig og dit projekt. Du kan derfor stadig fange os på mail eller telefon – og i øvrigt holde dig opdateret på denne side eller via LinkedIn: Verdo Energy.

Verdo gør og har allerede gjort en lang række tiltag for at opretholde driften og sikre fremdrift på projekter:

  • Du vil fortsat opleve et intakt og højt serviceniveau. Vores serviceafdeling for energianlæg står som altid til rådighed med assistance og reservedele til både eksisterende såvel som nye kunder.
  • Vi fortsætter arbejdet på de anlægsprojekter, vi sidder med – under hensyntagen til de aktuelle omstændigheder.
  • Vi har – og får løbende – brændsler på lager og vores distributionskæde opretholdes, så vores kunder kan opretholde produktion og forsyningssikkerhed. Vær opmærksom på vores skærpede regler ved udlevering på vores lokationer
  • Vores vagtordning og montørhold kører fortsat uden ændringer.
  • Vi fortsætter vores arbejde på byggepladser og servicerer erhvervskunder. Men vi tager samtidig sundhedsmyndighedernes udmelding om at begrænse fysisk kontakt til efterretning.
  • Vi har instrueret vores montører i bedre hygiejne og udleveret engangshandsker til dem, da håndsprit pt. er en mangelvare. Desuden har vi indført, at montørerne arbejder i mindst mulige teams for at mindske smitterisikoen. Vi opfordrer naturligvis vores kunder til også at efterleve myndighedernes anbefalinger.
  • Vores funktionærer arbejder hjemmefra i det omfang, det er muligt. Vi har aflyst alle fysiske ikke-kritiske møder og erstattet dem med Skype-møder.


Vores fokus er at få det bedste ud af situationen, og vi tilrettelægger løbende arbejdet, så vi fortsat kan servicere vores kunder og projekter.

Vi takker for forståelsen og ønsker alle alt godt. Pas på hinanden og vis hensyn – det smitter positivt.

Lad os starte dialogen  


Tag endelig fat i din sædvanlige kontakt hos Verdo, hvis du har spørgsmål til aftaler,
leverancer eller andet i relation til dit projekt og de aktuelle omstændigheder.
Er du i tvivl om, hvem der er din kontaktperson, kan du tage fat i Max eller Thomas:

Max Pehrson Frederiksen

Servicechef | Energianlæg

Læs mere om Max
Thomas Juhl Holm

Salgskonsulent | Træpiller, træflis, alternative biobrændsler

Læs mere om Thomas