Verdo tager forbehold for force majeure

Læs Verdo’s force majeure-klausul her

Verdo har opdateret sine gældende salgs- og leveringbetingelser med følgende force majeure-klausul:

Den seneste tids udvikling med covid-19 (coronavirus), herunder senest Statsministeriets udmelding 11. marts 2020, har medført, at Verdo, som følge af, blandt andet, manglende leverancer af produkter produceret i de påvirkede lande, manglende mulighed for transport som følge af helt eller delvist lukkede transportveje, restriktioner af arbejdsforhold, transport og mødeaktiviteter indført af de danske myndigheder, under de foreliggende omstændigheder kan være i risiko for ikke at kunne overholde tidsplanen for projekter omfattet af vores kontrakt med vores kunder, grundet Force Majeure.

Vi er for nuværende ikke bekendt med forhold, der medfører forsinkelse.

Verdo følger den globale og nationale situation nøje, herunder som følge af Statsministeriets nyeste retningslinjer. Såfremt den konkrete situation måtte ændre sig, og forsinkelse ikke kan undgås, vil Verdo orientere herom hurtigst muligt.

For god ordens skyld bemærkes, at Verdo efter bedste evne søger eventuelle forsinkelser undgået og begrænset, og der arbejdes løbende på tiltag med henblik på at afbøde risikoen for konkrete forsinkelser.

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte Rasmus Zederkopf for en nærmere drøftelse.