Vi planter træer

  • De suger CO2 ud af luften 
  • De passer på vores grundvand 
  • De øger biodiversiteten 

Sammen planter vi træer 

CO2-niveauet i atmosfæren skal ned, hvis vi skal bremse klimaforandringerne. Men det er ikke nok at reducere udledningen; vi skal også suge CO2 ud af luften. Det er skove det mest effektive middel til, vi har i dag – og derfor en del af klimaløsningen. 

Alene én hektar ny bøgeskov sparer atmosfæren for over 1.400 ton CO2 i løbet af 100 år. Til sammenligning udleder hver dansker i gennemsnit 19 ton om året.  

Og så er træerne med til at beskytte vores grundvand og øge biodiversiteten.  

Derfor er skovrejsning en central del af vores strategi. I 2021 plantede vi 2.000 træer i de danske folkeskove. En lille brik i det store klimapuslespil. Men en afgørende brik. Vores ambition er at plante endnu flere træer i 2022. 

Et samarbejde med mening 

Sammen med Growing Trees Network Foundation planter vi træer i de danske folkeskove.

"Jeg vil gerne sige tak. Det er fantastisk, at vi sammen gør en forskel, når vi planter træer i Danmarks folkeskove," lyder det fra Lars Heiselberg Vang Jensen, formand for Growing Trees Network Foundation.

Growing Trees Network Foundation er en selvejende institution med et mål om at rejse folkeskove i både Danmark og udlandet for at sikre grundvandsressourcer, klimaet og reducere CO2. De har plantet mere end 1,4 mio. træer – og det fortsætter.

I Verdo er vi stolte af at være en del af projektet. 

Growing Trees Netswork Logo

Dyk ned i vores seneste CSR-rapport

Det er vores ambition at leve op til de globale krav om bæredygtig udvikling frem mod 2030. I dagligdagen omsætter vi det til ansvarlighed over for klima, samfund, diversitet og arbejdsmiljø.
Vi hylder FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og vi har særligt fokus på at realisere tre af FN’s mål, nemlig 6, 7 og 13. De stemmer overens med vores vision om at være et grønt skridt foran - sammen. 


Se vores tidligere CSR-rapporter her.

Mere om vores arbejde med bæredygtighed

Skovene er Jordens lunger