Kraftvarmeværk og produktion

Statusrapport for bæredygtig biomasse

Verdo’s kraftvarmeværker er omfattet af brancheaftalen om bæredygtig biomasse.
Derfor skal værkerne hvert år rapportere, at de træbaserede brændsler vi benytter, er bæredygtige målt.

Sikkerhed og arbejdstilladelse

Find vigtig information om arbejdstilladelse og sikkerhed, når du som leverandør eller håndværker færdes på vores kraftvarmeværk.

Fakta om Randers Kraftvarmeværk

Hvor meget fjernvarme producerer kraftvarmeværket?
Hvor stor er turbinen, der producerer strøm?
Det og meget andet får du svar på i dette faktaark om Randers Kraftvarmeværk.

Download faktaark
Faktaark Randers Kraftvarmeværk 2020