Kom tættere på

Verdo's historie og tidslinje

Vores historie

Verdo opstod ud af samfundets behov for energi og går helt tilbage til 1874, hvor vi begyndte at levere drikkevand til borgerne i Randers. Siden har vi bidraget med udvikling, etablering og drift af både elforsyning og fjernvarmeforsyning, så borgerne fik mere velfærd og større tryghed i hverdagen.
Vi følger med udviklingen af samfundets behov for energi. Siden elnettet blev privatiseret, har vi drevet både politisk reguleret forsyning parallelt med kommerciel forretning inden for energi.

I dag er Verdo en energikoncern, der omfatter aktiviteter fra varme- og vandforsyning til udvikling af grønne energianlæg, handel med bæredygtige brændsler og drift af teknisk infrastruktur.

Tidslinjen nedenfor viser de vigtigste begivenheder i vores historie.