Samfund

Udvikling, vækst og ansvar

Vi investerer i at sikre en levende og langsigtet udvikling i vores lokalområde
via kulturelle og sportslige sponsorater, engagement i uddannelsesinstitutioner senest med skovplantningsprojekt.

Sponsorater

Verdo’s sponsorater afspejler vores værdier og vores ansvar i det lokalsamfund, vi hører til. Vi har stærke randrusianske rødder og støtter sporten i Randers, mest markant ved hovedsponsorat af Randers FC, som strækker sig helt tilbage til klubbens begyndelse. Byens første elværk fra 1906 er i dag omdannet til musik og teaterhuset Værket. Vi er stolte af fortsat at sponsorere de kulturelle initiativer, der giver byen perspektiv og energi.

Verdo Uddannelse

Uddannelse

Vi giver studerende, elever og lærlinge mulighed for at prøve kræfter med udfordringerne i erhvervslivet. Og så holder vi temadage for folkeskoleelever, hvor vores eksperter fortæller om energiforsyning. Eleverne får et indblik i, hvordan el og varme bliver til, og hvad det egentlig kræver at forsyne deres hjem.

Træer til ny folkeskov

Verdo har i forbindelse med etablering af Randers Folkeskov leveret 7.000 træer, og er dermed den største bidragsyder til skoven. Skoven er placeret i vores indvindingsopland for drikkevand til kildepladsen i Oust Mølle. Skoven skal være med til at sikre det rene drikkevand og samtidig skabe et rekreativt område for byens borgere.