Klima

Bæredygtig varme, rent drikkevand og energioptimering.

Vi gør verdensmål vedkommende

En bæredygtig udvikling er nødvendig for klodens overlevelse. Eksperter forudser, at hvis den globale temperatur stiger bare 1,5 grader, så har vi svært ved at bekæmpe klimaforandringerne. CO2 blokerer for jordens varmestråling ud af atmosfæren, og derfor er en reduktion af CO2-udledningen et uundgåeligt skridt i den rigtige retning.

Bæredygtig varme

 • I 2009 omlagde vi vores kraftvarmeværk til biomasse. Værket leverer fjernvarme til knap 39.000 hjem og virksomheder i Randers. Det har resulteret i en CO2-reduktion på 99,3 % siden 2009.
 • Vi har installeret en varmepumpe på kraftvarmeværket, som genanvender den ekstra varme, der før gik tabt. Det svarer til opvarmningen af ca. 300 standardhuse. 
 • I 2019 kunne vi tilføje PEFCTM Chain of Custody- (CoC) certifikatet til vores samling af bæredygtighedscertificeringer. Med certifikatet er vi med til at sikre, at skovene bliver forvaltet bæredygtigt, og at der tages hensyn til miljøet og social bæredygtighed. 
 • Find vores miljødeklarationer for fjernvarmen samt rapporter om bæredygtig biomasse på siden Grøn varme

Rent drikkevand

 • I 2018 overtog vi Randers Sønderskov på 39 hektar. Ved skoven ligger vores vandværk i Vilstrup, og med opkøbet sikrer vi kildepladsen, idet skoven fortrænger landbrugsdrift og andre aktiviteter, der kunne påvirke grundvandet.
 • Vi støtter op om initiativet Giftfri Have, der er initieret af Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi. Udover at videreformidle budskabet om at undgå sprøjtegifte i haven, så har vi naturligvis tilmeldt alle vores 38.000 m2 have-arealer som giftfri.
 • I 2019 støttede vi den landsdækkende kampagne "Danmark planter træer" med 1.250 træer

Energioptimering

 • I 2019 skiftede vi 14.000 traditionelle gadelys til LED. Det giver en årlig besparelse på 3.332 MWh og 666 tons CO2.
 • Vi køber udelukkende grøn strøm på engrosmarkedet, og det får alle vores kunder – private såvel som virksomheder – fordel af. Grøn strøm kommer fra miljøcertificeret elproduktion baseret på vedvarende energikilder.
 • Vi udvikler teknisk infrastruktur, der får trafikken til at glide og minimerer tomgangskø og dermed CO2.
 • Med fokus på LED-teknologi designer vi optimale belysningsløsninger inde og ude. 
 • Vi er i gang med at udskifte vognparken til elbiler

Et bæredygtigt fokus i hele Verdo

License code: FSC® C125676 // License code: PEFC/09-31-131