Afgifter på fjernvarmen

De energiafgifter og CO2-afgifter, som er indeholdt i fjernvarmeprisen i hhv. Verdo Varme A/S (Randers) og Verdo Varme Herning A/S, vil løbende blive oplyst på denne side, når brændselsforbruget til fjernvarmeproduktionen – og dermed afgifterne – er opgjort.

Til og med årsopgørelsen for 2022 vil afgifterne ved erhvervskunder fremgå af faktura.

Fra 1. januar 2023 vil afgifterne ikke længere fremgå særskilt af faktura, men vil blive oplyst på denne side som en række afgiftssatser pr. kWh varmeforbrug.

Virksomheder vil derfor selv kunne gange deres varmeforbrug jf. årsopgørelse eller månedsfaktura på de oplyste afgifter, og derved beregne afgiftsbeløbene til evt. afgiftsgodtgørelse.

Ved spørgsmål til afgifterne kontakt Uffe Hjortshøj på UFHJ@verdo.com.