Dansk skovflis fra dit lokalområde

Bæredygtig brændsel tæt på dig

Få et tilbud

Høj leveringssikkerhed og stor fleksibilitet

Dansk skovflis er træflis fra danske skove. Flisen er en råvare i skovene, som ikke kan anvendes af papir- og træindustrien. Vi omdanner restproduktet til miljøvenlig biobrændsel og undgår, at flisen går til spilde ude i skoven.

Det stammer fra udtyndingstræ, grene og kviste fra løv- og nåletræer, der skæres fra, når skoven vedligeholdes.

Det danske vejr er uforudsigeligt, og der kan være perioder med meget varme eller nedbør. Derfor er skovflis velegnet til fleksible og robuste anlæg, der kan håndtere de variationer i flisen, det danske klima giver.

En tæt dialog mellem Verdo og fjernvarmeværkerne om fugtigheden i flisen sørger for, at der skabes det bedst mulige blandingsforhold.

På lager i nærheden af din energiproduktion

Da træflisen er på lager i nærheden af dig, får du høj leveringssikkerhed, stor fleksibilitet og lavere omkostninger til transport.

Vi lægger vægt på, at flisen så vidt muligt skoves i skove i nærheden af dig som kunde, så transporten mindskes mest muligt. Vi har desuden lagre flere steder i Danmark, så vi kan holde en høj leveringsikkerhed og være meget fleksible i forhold til mængde.

Fordele ved dansk skovflis

 

  • Fra certificerede danske skove i lokalområdet
  • Stor fleksibilitet i forhold til mængde
  • Høj leveringssikkerhed
  • Fuld sporbarhed

En bæredygtig brændselskilde med fuld sporbarhed

Du får fuld sporbarhed, når du vælger dansk skovflis. Verdo prioriterer certificeringer for bæredygtighed højt og har sporbarhedscertifikaterne: FSC®-Chain of Custody, SBP-Chain of Custody, PEFC-Chain of Custody og NEPCon Chain of Custody. Dermed kan du være sikker på, at al dansk flis kan spores helt tilbage til skoven, og at du kun modtager træflis fra bæredygtige danske skove., der overholder de nationale og internationale krav til bæredygtighed. Sammen med den korte transport betyder det, at dansk skovflis er en utrolig bæredygtig energikilde.

Levering fra lagre tæt på dig

Dansk skovflisen findes på lagre flere steder i landet og vi kan derfor sikre en stabil og sikker levering.

Lastbil

Fra vores lagre rundt om i landet leverer vi træflis med lastbil lige til døren. Levering er mulig med tip og walking floor.

Afhentning

Du kan også hente træflisen på vores lagerfaciliteter på Randers Havn og Aarhus Havn.

Lokale lagre sikrer, at flisen er tæt på din produktion. Det giver en stor fleksibilitet og leveringssikkerhed. Thomas Juhl Holm, salgskonsulent i Verdo.

Lad os starte dialogen

Thomas Juhl Holm

Salgschef | jylland

Læs mere om Thomas

License Code: FSC® C125676