SBP - bæredygtighed i hele forsyningskæden

Biobrændsel fra ansvarligt skovbrug 

Energiforbrug og CO2 i fokus

Den øgede efterspørgsel på biobrændsler har skabt et naturligt behov for medfølgende dokumentation og certificering. I Verdo vægter vi bæredygtighed højt, og derfor er det naturligt for os at støtte op om certificeringer, der dokumenterer en klimavenlig forsyningskæde, som produktionsmæssigt hviler i sig selv.

Sustainable Biomass Program (SBP) er et certificeringssystem for træbaseret biomasse - hovedsageligt træpiller eller træflis - der anvendes i energiproduktion.

SBP er et non-profit, frivilligt certificeringssystem, der leverer sikkerhed for, at træbaseret biomasse er sourcet fra lovlige og bæredygtige kilder. Desuden sikrer SBP, at virksomheder i biomasse-branchen kan leve op til de lovmæssige krav og den aftale vedrørende bæredygtig biomasse, som energibranchen har indgået.

SBP-certificerede virksomheder skal løbende udarbejde udførlig dokumentation samt energi- og kulstofdata. Desuden bliver virksomhederne årligt auditeret af en uvildig tredjepart i form af akkrediterede certificeringsorganer.

Med vores SBP certifikat kan vi dokumentere, at vi sourcer vores biomasse lovligt og bæredygtigt i henhold til definitionerne indeholdt i den danske Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse.

Verdo blev SBP Chain of Custody-certificeret i 2016.
I 2020 fik Verdo udvidet sit certifikat til at være SBP Biomass Producer. Det betyder, at Verdo nu har autorisation til at certificere bæredygtig træflis, hvilket sikrer lovlighed og bæredygtighed.

Se Verdo’s SBP-certifikat

I 2020 fik Verdo udvidet sit certifikat til at være SBP Biomass Producer. Det betyder, at Verdo nu har autorisation til at certificere bæredygtig træflis, hvilket sikrer lovlighed og bæredygtighed. Her finder du SBP Supply Base Report for Verdo’s handelsselskab inden for brændsler og råvarer, Verdo Trading A/S.

Se rapporten her

Fakta om SBP

  • Non-profit, frivilligt certificeringssystem
  • Sikrer at træbaseret biomasse lever op til definerede krav til lovlighed og bæredygtighed ved både produktion og transport
  • Kræver udførlig dokumentation og data for energiforbrug gennem hele forsyningskæden
  • Gør det muligt for energiproducenter at leve op til Brancheaftalen om sikring af bæredygtig biomasse


Læs mere om SBP

Rejsen mod en grøn energiproduktion

Vores rejse mod en bæredygtig energiproduktion blev for alvor skudt i gang i 2009, da vi, som et af de første energiselskaber i Danmark, ombyggede vores kraftvarmeværk fra at fyre med kul til at fyre med biomasse. En konvertering, der har reduceret vores CO2-udledning med 78 %. Med ca. 39.000 varmekunder og et årligt forbrug af biomasse på over 200.000 tons blev det afgørende for os at have indgående kendskab til markedssituationen inden for biobrændsel. Kvalitet, mængde og sikkerhed for levering blev væsentlige parametre. Ved at sikre bæredygtige produkter gennem et stærkt sourcingnetværk med certificerede og fremsynede leverandører i geografier med forskellige produktionsvilkår, fandt vi løsningen. I dag sourcer vi ikke blot bæredygtig biobrændsel til egen produktion, men også til vores kunder.

Vil du vide mere om certificerede brændsler?

Line Risgaard Mortensen

Bæredygtighedschef

Læs mere om Line