Innovation - fordi vi kerer os om fremtiden

Alternative biobrændsler skal tackle fremtidens energibehov

Innovation handler om at skabe nyt. Og samtidig turde satse. Det gør vi i Verdo, fordi vi som professionel energikoncern er dybt engageret i at udvikle løsninger og produkter, der kan tackle fremtidens energibehov.

Vi ser stor fornuft i at anvende restprodukter som biobrændsel. Vi går ikke alene bæredygtighedens ærinde, vi skaber også flere arbejdspladser i de lande, hvorfra produkterne sources. Og så udvikler vi produkter med en høj brændværdi til gavn for både branche og klima.
Restprodukterne giver os mulighed for at sammensætte kvalitet og egenskaber, som de enkelte produkter ikke har alene. Vi kan derfor tilbyde et bredere udvalg af bæredygtige produkter, som matcher det enkelte energianlægs behov bedst muligt. Derigennem bidrager vi til en optimeret energiproduktion med lavest mulig CO2-udledning.

Vores ambition er at være på forkant med nye brændselsprodukter og tendenser i energibranchen, og vi rejser ofte ud i verden for at teste et nyt alternativt biobrændsel. Vi tør godt være nyskabende.

Vil du vide mere?