Energianlæg

Optimer dit energiregnskab med vores erfaring og ekspertise.

Få hjælp til dit energianlæg

Energianlæg fra A-Z

Søger du et effektivt, miljørigtigt og driftsikkert energianlæg? Så er Verdo's specialister de helt rigtige at tale med. Vi har mange års erfaring med projektering, installation og drift af alle typer energianlæg – biomasseanlæg, solvarmeanlæg, varmepumper, elkedler, mobile energianlæg, kedelanlæg – og vi favner den rette ekspertise, når du skal supplere, optimere og fremtidssikre dit energianlæg. 

Vi stiller skarpt på energipolitikken

Hvad gør vi som energiproducenter, når energipolitikken ændrer sig, og vi pludselig står over for en ny virkelighed?
Det spørgsmål har vores specialist John Martin Myrup svaret på. Vi kan afsløre, at det blandt andet handler om at sprede sig over flere energikilder, og på den måde fremtidssikre sit energianlæg mod de ændringer, der kommer.


Se filmen og hør hele svaret.

Biomasseanlæg

Verdo har mange års erfaring med omlægning af energianlæg til biomasse og omlagde sit eget kraftvarmeværk i 2009. Samtidig leverer vi varmtvandskedler til produktion af varme og damp. Vi har blandt andet udviklet en højeffektiv, 1MW biomassekedel specialdesignet til mindre kraftvarmeværker.

Solvarmeanlæg

I de senere år har Verdo stået for etableringen af solfangeranlæg på sammenlagt mere end 175.000 m2. Vi optimerer energianlægget, så vi sikrer samspil med din eksisterende energiproduktion, så det leverer energi, selv når det er overskyet.

Varmepumper

Den seneste lempelse af afgiften på strøm til elvarmepumper, gør dem særligt attraktive som grundlastenhed i din energiproduktion. Varmepumpeanlægget anvender og opgraderer overskudsvarmen fra blandt andet solvarme, gasmotor og biomassekedler. Derfor sikrer varmepumpen varme i den rigtige temperatur, præcis når der er behov for det.

Elkedler

Elkedler fungerer optimalt som spids- og reservelastenhed til dit energianlæg grundet den hurtige opstart og fleksible reguleringsevne. Samtidig producerer elkedlen med en høj effekt i kort tid, og kan derfor udnytte kortvarige billige priser på strøm i specialregulering. Det sikrer dig en bedre driftsøkonomi.

Mobile energianlæg

Lej, leas eller køb dit mobile energianlæg hos Verdo. Vi har specialiseret os i udviklingen af mobile energianlæg i standard 20 eller 40 fods containere - lige til at plugge ind, så det matcher dit behov.

Kedelanlæg

Varmtvandskedler fra 500-25.000 kW. Hedtvandskedler fra 1000-30.000 kW. Hedtoliekedler fra 100-2.000kW. Dampkedler fra 1.000-38.000 kg/h. Verdo dækker hele spektret af kedelanlæg, og står for både design, levering og montering.

Tilbehør

Verdo er din leverandør af et bredt sortiment af tilbehør, som optimerer dit energianlæg og -produktion. Det gælder Cirex tryholderanlæg, afluftere til røggasvekslere, pumpestationer og termiske afluftere.

Kedeludlejning

Skal du bruge et energianlæg til et byggeprojekt, eller til at afhjælpe et peak i varmeproduktionen, er Verdo klar til at hjælpe. Vi udlejer fuldt integrerbare varmecentraler fra 250-1800 kW samt kedelcentraler op til 3000 kg damp/time ved 10 barg.

Cases & Kunder

8MW flisanlæg øger virkningsgrad med 40%

Nyt 8MW fliskedelanlæg hos Maribo har øget virkningsgraden med over 40%, så den i dag når hele 122,4%. Maribo var ikke i tvivl om, at det rette valg var flis, da besparelsen i brændselsudgiften forrenter den merudgift, der ligger i at etablere et nyt flisværk.

Rønde Fjernvarme 

Hos Rønde Fjernvarme lavede Verdo indregulering af deres halmkedel, der betød, at anlægget gik glat igennem miljøinspektion.

SCANPAN

Et skifte fra oliefyr til biomasseanlæg - driftet og overvåget af Verdo - sikrer Scanpan besparelser på mere end 50 % af varmeregningen.

Randers Kraftvarmeværk

En røggaskondensator på Verdo's kraftvarmeværk sikrer bedre udnyttelse af energien og øger virkningsgraden fra 85% til 100%. Samtidig sparer det miljøet for 30 tons NOx samt diverse partikler og aske ved afbrænding.

Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk

Installationen af et 1 MW biomasseanlæg hos Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk har optimeret fjernvarmeproduktionen markant og sikret lavere pris på forbrugernes varmeregning.

Langå Varmeværk

Øget virkningsgrad til 109% og besparelser i driften hos Langå Varmeværk. Det er resultatet af en kreativ løsning.

Maribo

Et nyt fliskedelanlæg fremtidssikrer Maribo Varmeværk og giver en virkningsgrad på 123% og en besparelse i brændstof på mere end 1 mio. DKK om året.

Karup Varmeværk

Gennem kreative og alternative løsninger minimerer Karup Varmeværk stigning på forbrugernes varmeregning. Det til trods for, at grundbeløbet frafalder i 2018.  

Start dialogen med vores team inden for energianlæg

Jørgen Holst

Salgschef | Energianlæg: solvarme og biomasse

Læs mere om Jørgen
John Martin Myrup

Salgschef | Energianlæg: biomasse

Læs mere om John
Mark Lange

Salgschef | Energianlæg: varmepumper

Læs mere om Mark
Jens Sørensen

Salgschef | Energianlæg: industri

Frederik Holdgaard

Salgschef | Energianlæg: industri

Læs mere om Frederik
Flemming Iversen

Projektleder | Energianlæg: industri og gartnerier

Morten Grøn

Business Developer | Energianlæg

Bo Johansen

Salgsdirektør | Energianlæg

Læs mere om Bo
Erik Mikkelsen

Projektchef | Energianlæg

Læs mere om Erik
Ole Andersen

Projektleder | Energianlæg

Vagn Kirkeby Andreasen

Projektleder | Energianlæg

Steen Bak

Seniorprojektleder | Energianlæg

Martin Rubæk

Projektingeniør | Energianlæg

Jesper Christensen

Projektingeniør | Energianlæg

Anders Hansen

Ingeniør | Energianlæg

Kenneth M. Christensen

Teknisk Designer | Energianlæg

Hans Kofoed Richter

Maskintekniker | Energianlæg

Max Pehrson Frederiksen

Servicechef | Energianlæg

Læs mere om Max
Flemming Iversen

Projektleder | Energianlæg: industri og gartnerier

Jesper Traumer

Konstruktionsingeniør | Energianlæg

Kasper Bang-Petersen

Projektleder | Energianlæg

Henrik Bøgh Nielsen

Divisionsdirektør | Energianlæg og service

Hans Jørn Petersen

Økonomichef | Administrationsaftaler

Jørgen Holst

Salgschef | Energianlæg: solvarme og biomasse

Læs mere om Jørgen
Erik Mikkelsen

Projektchef | Energianlæg

Læs mere om Erik