Vores ydelser

Din energi er vores passion.

En verden af muligheder

Energibranchen oplever en rivende udvikling mod mere effektiv og miljørigtig energi. Hos Verdo er vi stolte over at være med til at drive denne omstilling. Vi er drevet af en passion for hele tiden at gøre tingene bedre. For at give dig bedre og grønnere energi. Og for at imødekomme dit behov for alternative energiformer med nye og innovative løsninger. Det er ikke kun sund fornuft og godt for din bundlinje, men er også med til at sikre os alle for fremtiden. Læs her om de ydelser, der omsætter vores passion for branchen og faget til bedre energiløsninger for dig.

icon Energianlæg

Verdo er turnkey leverandør af energianlæg, herunder biomasseanlæg, solvarmeanlæg, varmepumper, mobile anlæg, kombianlæg, røggasrensning og kedeludlejning. Professionel rådgivning, kvalitet og høj driftssikkerhed er nøgleordene for vores leverance, uanset hvilket anlæg du vælger.

icon Service og drift 

Verdo står for service og drift af kraftvarmeanlæg i Viborg, Randers, Silkeborg og Grenaa – vi tilbyder samme service for dig. Vi opsætter specifikke KPI’er for driften, identificerer og optimerer manglende performance og stiller med et dedikeret team af serviceteknikere, der sikrer, at din energiproduktion er så effektiv som mulig.

icon Administration

Lad os stå for administrationen af din forsyning, både i forbindelse med ferieafløsning, eller når du vil outsource den komplette drift og administration. Her får du et komplet informationssystem, 24-timers vagt, høj fleksibilitet samt nem og tilgængelig kundeservice.

icon Energy Management - energioptimering

Energisparemål, energisyn, energiledelse, energitilskud og refusion af PSO-afgifter. Det kan lyde besværligt, men ikke hvis du lægger opgaven i hænderne på Verdo. Vores team sørger for, at de rette rapporter bliver udarbejdet og indsendt til tiden, og de har et godt øje for, hvor du kan opnå yderligere besparelser i din energiproduktion.

icon Brændsel

Vi er i dag blandt de største forhandlere af biobrændsel i hele Nordeuropa. Vores størrelse sikrer dig de bedste priser, forsyningssikkerhed, og høj, ensartet kvalitet.

Cases & kunder

Rønde Fjernvarme 

Hos Rønde Fjernvarme lavede Verdo indregulering af deres halmkedel, der betød, at anlægget gik glat igennem miljøinspektion.

Alternativ biobrændsel holder prisen nede og sikrer forsyningen

Faktorer som vådt vejr i Nordeuropa og skovbrande i det sydlige Europa gør halm, træflis og træpiller af god kvalitet til en mangelvare. Den højere pris gør det attraktivt for varmeværkerne at søge alternative brændselskilder. Rønde Fjernvarme har med succes suppleret de primære brændsler med alternativ biomasse for at sikre en stabil forsyning til en god pris.

SCANPAN

Et skifte fra oliefyr til biomasseanlæg - driftet og overvåget af Verdo - sikrer Scanpan besparelser på mere end 50 % af varmeregningen.

BHJ

Et langvarigt samarbejde har effektiviseret produktionen og sikret millionbesparelser hos BHJ. Blandt andet har en returgaskedel sparet 7,5 mio. kWh, der svarer til 5.000 tons CO2.

Fra resttræ til grøn energi

Store mængder overskudstræ fra certificerede afrikanske plantager bliver hvert år brændt af som affald. Det er guld værd i den grønne energiproduktion, da affaldet har en høj og ensartet kvalitet. Verdo anvender resttræet i egen energiproduktion i Danmark og leverer også afrikansk træflis til andre energiselskaber. Et eksempel er levering til det irske energiselskab Bord na Móna.

Se mere i videoen

Randers Kraftvarmeværk

En røggaskondensator på Verdo's kraftvarmeværk sikrer bedre udnyttelse af energien og øger virkningsgraden fra 85% til 100%. Samtidig sparer det miljøet for 30 tons NOx samt diverse partikler og aske ved afbrænding.

Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk

Installationen af et 1 MW biomasseanlæg hos Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk har optimeret fjernvarmeproduktionen markant og sikret lavere pris på forbrugernes varmeregning.

Langå Varmeværk

Øget virkningsgrad til 109% og besparelser i driften hos Langå Varmeværk. Det er resultatet af en kreativ løsning.

Maribo

Et nyt fliskedelanlæg fremtidssikrer Maribo Varmeværk og giver en virkningsgrad på 123% og en besparelse i brændstof på mere end 1 mio. DKK om året.

Karup Varmeværk

Gennem kreative og alternative løsninger minimerer Karup Varmeværk stigning på forbrugernes varmeregning. Det til trods for, at grundbeløbet frafalder i 2018.