Ny kreativ løsning optimerer varmeproduktionen i Jægerspris

Verdo leverer ny elektrisk varmepumpe med en års-copværdi på 5,5 og hæver ydelsen fra eksisterende solvarmeanlæg med hele 16%.

Verdo står i spidsen for projektet om at levere kedelinstallation, nye varmepumper og en tilbygning på 330 m2.

Jægerspris Kraftvarme anvender i dag naturgas som hovedbrændsel, mens solvarmeanlægget dækker cirka 16% af den årlige varmeproduktion. Værket får primært varmen fra gasmotorer, men de nærmer sig nu 80.000 driftstimer, og de står derfor over for en hovedrenovering. For at være uafhængig af gasmotordrift i fremtiden har værket derfor valgt at investere i et varmepumpeanlæg, som sammen med den eksisterende kedel nu kan dække værkets effektbehov.

Koblingen af komponenterne i anlægget er ikke set før. Samlet reducerer de forbruget af brændsler, optimerer produktionen og sikrer en større andel af ”gratis” varme. Hans Christian Kjærgaard, Driftsleder hos Jægerspris Kraftvarme.

Nyt anlæg producerer "gratis" varme

Det nye projekt omfatter etablering af et nyt effektivt produktionsanlæg, som består af en hedtvandsgaskedel på 6,2 MW med en absorptionsvarmepumpe på 3 MW, som bevirker at ydelsen fra solvarmeanlægget øges med yderligere 16 %.

Desuden etableres en elektrisk varmepumpe på 1 MW til produktion af lavtemperaturvarme til absorptionsvarmepumpen i de timer, hvor solvarmen ikke dækker varmebehovet. Varmepumpen tager i stedet energi fra udeluften. Cirka 40 % af varmeproduktionen fra anlægget kommer fra elvarmepumpen og de resterende 60 procent kommer fra kedelinstallation.

Projektet er skudt i gang i oktober 2017 og forventes færdigbygget og idriftsat i august 2018.

Ny kreativ løsning i Jægerspris

Download materiale
VerdoEnergy_Case_Varmepumper_JaegersprisKarftvarme.pdf

For mere information kontakt

Mark Lange

Salgschef | Energianlæg: varmepumper

Læs mere om Mark

Seneste nyheder inden for
energianlæg og -teknologi