Nyheder

Her får du de seneste tendenser fra branchen og vores specialisters syn på, hvad de betyder for dig.

Tilmeld nyhedsmail

   

Intelligent flisanlæg i Balling-Rødding

Balling-Rødding Varmeværk har fået installeret et nyt 5,5 MW træflisanlæg, leveret af Verdo. Anlægget har en intelligent styring indbygget, som kombineret med en varmepumpe betyder, at man får optimal udnyttelse af brændslet.

Balling-Rødding Fjernvarmes nye anlæg bruger træflis fra lokale skove

Verdo har leveret Balling-Røddings nye 5,5 MW flisanlæg, og så har varmeværket også valgt Verdo som brændselsleverandør til anlægget. Det nye anlæg har teknologien til at klare en høj grad af fugtighed i træflisen. Det gør det muligt at indkøbe flis fra lokale skove.

Multi Køl & Energi og Verdo indgår samarbejde om fremtidens varmepumper

Et strategisk samarbejde mellem Multi Køl & Energi og Verdo gearer virksomhederne til et stigende og mere komplekst marked for varmepumper i forsyninger og industri. Multi Køl & Energi bidrager med ekspertise i etablering af varmepumper, mens Verdo bi-drager som systemintegrator. Samarbejdet betyder, at Multi Køl & Energi og Verdo byder sammen i større projekter med fælles projektering, etablering og risikostyring.

Fremtidssikret halmkedel til Auning Fjernvarme

Auning Fjernvarmes nye halmkedel har en bedre virkningsgrad og kan tage halm med større variation, end det gamle anlæg kunne. I 2019 kom der skærpede miljøkrav, hvor et af væsentligste nye krav er, at udledning af kvælstof (NOx,) skal nedbringes. Ændring af forbrændingsprocessen og en forbedret og optimeret styring af anlægget i Auning gør, at det fuldt ud lever op til de nye miljøkrav. Kapacitetsmæssigt og teknisk er anlægget også fremtidssikret.

Combustion shaft sikrer optimal forbrænding

Store udfordringer med dårlig og våd halm og mange alarmer fik Kolind Fjernvarme til at henvende sig til Verdo for at finde en løsning. For høj fugtighed i halmen betyder, at den ikke brænder optimalt, og derved får man ikke det maksimale energiudbytte af halmen. Desuden resulterer det i driftstop, når askereadleren på halmanlægget stopper til på grund af vådt, uforbrændt halm, der skal fjernes manuelt.

Seneste nyheder inden for energianlæg og -teknologi