Varmepumper giver grøn varme

 • Reducerer brugen af fossile brændsler
 • Billig produktionspris kr./MWh varme
 • Stabil grundlastenhed

Knæk energi-koden med en varmepumpe

Elvarmepumpe + absorptionsvarmepumpe = forbedret driftsøkonomi og billigere produktionspris.

Sådan ser regnestykket ud for Jægerspris Kraftvarme, der har installeret en eldrevet varmepumpe som grundlastenhed i samspil med de eksisterende enheder i produktionen. Ud over en reduktion i forbruget af brændsler, får værket en stigende andel af ”gratis” varme fra sol og udeluft.

Se alle fordelene i videoen

Varmepumper i overskrifter

 • Reducerer brugen af fossile brændsler
 • Billig produktionspris kr./MWh varme
 • Stabil grundlastenhed
 • COP-værdi på 2,5–5,5 for mekaniske varmepumper
 • COP-værdi på 1,7 for absorptionsvarmepumper
 • Højt vedligeholdelsesniveau for mekaniske varmepumper
 • Lavt vedligeholdelsesniveau for absorptionsvarmepumpe

Varmepumper giver grøn varme og lav marginalpris.

Den seneste lempelse af afgiften på strøm til elvarmepumper baner nu vejen for, at varmepumperne kommer til at levere endnu billigere og mere miljørigtig varme til landets varmekunder.

 

 

Optimal grundlastenhed

Når det er sagt, bliver det stadig i samspil med de eksisterende enheder på dit varmeværk, da en elvarmepumpe for de flestes vedkommende bliver en billig grundlastenhed, som sammen med blandt andet solvarme kan dække behovet en stor del af året.
Varmepumpeanlægget med elvarmepumpen bliver dermed en enhed, der skal anvende og opgradere overskudsvarme fra blandt andre solvarme, gasmotoranlæg, biomassekedler og industri, samtidig med at den effekt, der eventuelt mangler, kan komme fra udeluft.

Vi kan hjælpe dig med at tilpasse din elvarmepumpe, absorptionsvarmepumpe eller industrivarmepumpe til dit anlæg, så den kører stabilt året rundt under forskellige driftsforhold med dine andre driftsenheder. På den måde kan varmepumpen levere varmen i den rigtige temperatur, præcis når der er behov for det.

Varmepumper_udvikling_marginalpris

FFV Energi & Miljø A/S i Faaborg har over 100 års historie bag sig

I april 2022 fejrede man 100-års jubilæum.

Verdo deltog i festlighederne, og vi glæder os over, i samarbejde med Multi Køl & Energi A/S, at have bidraget med nyeste teknologi og en varmepumpeløsning, der sikrer grøn varme og store besparelser til gavn for både miljø og pengepung mange år fremover.

Få inspiration i andres erfaringer med varmepumper
Klik på pilen til højre for at se flere cases

Grøn varmepumpe til grøn landsby 

Sdr. Herreds Kraftvarmeværk på Mors ønsker at bliver CO2-neutral og valgte en varmepumpe leveret af Verdo, da de skulle omlægge fra naturgas. 

FFV Varme i Faaborg sikrer grøn varme til byens borgere

FFV Varme har fået en ny varmepumpeløsning, som erstatter de gamle gaskedler. Det giver byens borgere billigere varmepriser – og så er varmen ovenikøbet grøn. 

Knæk energi-koden med en varmepumpe

Elvarmepumpe + absorptionsvarmepumpe = forbedret driftsøkonomi og billigere produktionspris. Sådan ser regnestykket ud for Jægerspris Kraftvarme, der har installeret en elvarmepumpe som grundlastenhed i samspil med de eksisterende enheder i produktionen. Ud over en reduktion i forbruget af brændsler, får værket en stigende andel af ”gratis” varme fra sol og udeluft.

Høj virkningsgrad hos Grenaa Varmeværk 

Ny teknologi og integration med andre enheder betyder, at mange varmepumpeprojekter ikke når den aftalte virkningsgrad. Men i det nye varmepumpeanlæg hos Grenaa Varmeværk er virkningsgraden som ventet, og det kan bruges en større del af året end forventet. 

Elvarmepumpe optimerer driftsøkonomien

Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk har igen valgt Verdo til at optimere sin energiproduktion.

Denne gang har de investeret i en elvarmepumpe til opvarmning, som et billigt alternativ til den eksisterende gasmotor. Elvarmepumpen er en stabil grundlastenhed med billig produktionspris.

Koblingen af komponenterne i anlægget er ikke set før. Samlet reducerer de vores forbrug af brændsler, optimerer produktionen og sikrer en større andel af ’gratis’ varme. Hans Christian Kjærgaard, Driftsleder hos Jægerspris Kraftvarme

Få inspiration af andres erfaringer

Elvarmepumpe optimerer driftsøkonomien

Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk har igen valgt Verdo til at optimere sin energiproduktion.

Denne gang har de investeret i en elvarmepumpe til opvarmning, som et billigt alternativ til den eksisterende gasmotor. Elvarmepumpen er en stabil grundlastenhed med billig produktionspris.

Er varmepumper for dig?

Disse virksomheder har typisk størst økonomisk gavn af en varmepumpeløsning:

 • Energiproducenter/fjernvarmeværker (med tilslutning til fjernvarmenettet)
 • Industrivirksomheder (overskudsvarme med/uden tilslutning til fjernvarmenettet)
 • Gartnerier (med/uden tilslutning til fjernvarmenettet)
 • Offentlige og private virksomheder (systemintegrerede)

erfaringer fra Jægerpris Kraftvarme.
De er uafhængig af gasmotordrift i fremtiden ved ny innovativ løsning med varmepumper.

Download case
Jægerspris Varmepumpe Case Verdo Feb20

Der er ikke noget bedre end tilfredse kunder

Se, hvor vi har installeret gasdrevne, el-drevne varmepumper eller absorptionsvarmepumper drevet på røggas eller hedtvand

Hent vores referenceliste her
Verdo - Varmepumper Referenceliste.pdf

Start dialogen om varmepumper

Mark Lange

Salgschef | Energianlæg: varmepumper

Læs mere om Mark

Er du også træt af spildvarme?
Læs om fordelene med en varmepumpe i din energiproduktion.

Download materiale
VerdoEnergy_Brochure_Varmepumper_El-kedler_20181019.pdf