Elkedler

Udnyt overskudsstrømmen.

Elkedel − et trekløver i energiproduktionen hos Give Fjernvarme

I en bæredygtig varmeproduktion kan en elkedel være et oplagt valg som supplerende reserve- og spidslastenhed. Hos Give Fjernvarme har man investeret i en 7 MW elkedel som spidslast for at sikre forsyningen, opfylde grønne målsætninger og sprede den økonomiske risiko på indkøb af brændsler. Det trekløver af fordele matcher et marked med svingende elpriser og et energi-politisk fokus på elektrificering af energiforsyningen.

 

Se flere fordele ved elkedler i videoen

Specialregulering giver mulighed for bedre driftsøkonomi for elkedler

Markedet for specialregulering har de seneste år haft en stigende tendens og prognoser viser, at udviklingen fortsætter. Det skyldes primært overproduktion af vindkraft i Tyskland, som transporteres til Danmark.

Behovet for specialregulering ses typisk om vinteren, hvor varmeproduktionen også er størst, imens markedet for frekvensregulering i øjeblikket er på et lille stade i DK1, men stigende i DK2.

Specialregulering_elkedler

Elkedlen kan udnytte mulighederne på specialregulering, fordi den producerer med en høj effekt i kort tid, således kortvarige billige priser på strøm i specialregulering udnyttes med et tilsvarende stort kortvarigt energioptag fra nettet.

Herudover kan elkedlen gå fra 0% til 50% fuldlast på blot 15 sekunder. Den hurtige opstartstid og fleksible reguleringsevne gør kedlen oplagt som både spids- og reservelastenhed. Den kan stå til rådighed med et 0kW-optag og vente på behovet for frekvensregulering.

Det fremtidige marked for elkedler

 

 • Markedet ser stabilt ud de næste fem år.
 • Der kan forventes ca. 80% af indtjeningen ift. nuværende niveau
 • Stigende tendens på frekvensstyrede normaldriftreserver i DK2
 • Energiafgiften på elkedlerne faldt 01.01.2020 fra 219 kr. til 4 kr./MWh, hvilket gør, at kedlerne fremadrettet er et endnu mere attraktivt produktionsredskab.

Elkedlen vi leverer til Verdo sammen med BVA Elektrokessel er igennem løbende udvikling, så vi får kedel og styring optimeret efter det størst mulige indtjeningspotentiale. Det er i vores og vores kunders interesse. Troels Davidsen, Partner i Inopower.

Elkedler i overskrifter

 • Stabil spidslast- og reservelastenhed
 • Billig investering kr./MWh varme
 • Udnytter overskudskapacitet af vindmøllestrøm
 • Kan tilsluttes eksisterende stikledning for gasmotoranlæg
 • COP-værdi på 1
 • Hurtig opstart og reguleringsevne
 • Kan deltage i op- og nedregulering samt frekvensmarkedet
 • Minimale vedligeholdelsesomkostninger

Der er ikke noget bedre end tilfredse kunder

Se hvor vi har installeret elkedler som spids- eller reservelastenheder

Hent vores referenceliste her
Verdo - El Kedler Referenceliste.pdf

Vil du udnytte overskudsstrømmen?
Læs om fordelene ved en elkedel i din energiproduktion.

Download materiale
VerdoEnergy_Brochure_Varmepumper_El-kedler_20181019.pdf

Lad os starte dialogen

Mark Lange

Salgschef | Energianlæg: varmepumper

Læs mere om Mark