Balling-Rødding Varmeværks nye anlæg bruger træflis fra lokale skove

Verdo har leveret Balling-Røddings nye 5,5 MW flisanlæg, og så har varmeværket også valgt Verdo som brændselsleverandør til anlægget. Verdo leverede træpiller til de to gamle anlæg, og bestyrelsen besluttede, at Verdo også skulle levere flisen til det nye anlæg.

Det nye anlæg har teknologien til at klare en høj grad af fugtighed i træflisen. Det gør det muligt at indkøbe flis fra lokale skove.

Balling-Rødding Varmeværk prioriterer, at træflisen kommer fra lokale, bæredygtige skove, men dét valg betyder også, at skovflisen ikke altid er af ensartet kvalitet. Det nye anlæg har teknologien til at klare flis både af den dårligste kvalitet og med en høj grad af fugtighed.

”Sidste år var et dårligt år for træflis, men vi var imponerede over, hvordan anlægget tog det våde flis. Vi har kørt med flis på helt op til 55% fugtighed, og det spiste det bare," siger Jens Nørgaard, driftschef ved Balling-Rødding Varmeværk.

Certificeret sporbar flis


Verdo har sporbarhedscertifikaterne, SBP, PEFC™ og FSC®, der sikrer, at flisen kan spores tilbage til bæredygtigt skovbrug.

Det giver garanti for, at skovflisen kommer fra bæredygtige skove.

Anlægget lever fuldt op til miljøkravene og er gearet til yderligere retningslinjer fra regeringen i forhold til sporbarhed og CO2-udledning.  Thomas Juhl Holm, salgskonsulent i Verdo.

Et yderligere tiltag fra varmeværkets side er, at vognmanden skriver den afstand ned, han kører for at hente flisen og hvor mange kubikmeter, han kører med. På den måde er der altid dokumentation for, hvor flisen kommer fra og hvor meget flis anlægget har fået fra den enkelte skov.

Læs mere om Balling-Røddings nye flisanlæg her

Fakta om træflisen på Balling-Rødding Varmeværk

 

  • Bruger ca. 6.500 ton skovflis pr. fyringssæson
  • Produceres så lokalt som muligt
  • Stammer fra bæredygtige danske skove
  • Bruger fortrinsvis skovflis af nåletræ
  • Anlægget kan tage flis på op til 55% fugtighed

Lad os starte dialogen

Thomas Juhl Holm

Salgskonsulent | Træpiller, træflis, alternative biobrændsler

Læs mere om Thomas

License Code: FSC® C125676 // PEFC/09-31-131