Automation på Gjesing Vandværk

En investering i fremtiden

Gjesing Vandværk kan se frem til mindre slid på pumperne og besparelser på energiforbruget. To faktorer, der har stor betydning for en effektiv drift. En nyinstalleret løsning med frekvensstyring og alternering af pumperne i udpumpningsanlægget forlænger pumpernes levetid.

"Det var især udsigten til at forlænge pumpernes og ledningsnettets levetid, der var interessant for os. En ny pumpe kan hurtigt koste 10-15.000 kr. Det er mange penge for et lille vandværk som vores. Kan vi forebygge, så gør vi det," lyder det fra Klaus Sanko, Gjesing Vandværk.  

Gjesing Vandværk forsyner 170 husstande i Gjesing og omegn med rent vand. Det er hårdt arbejde for vandværkets pumper, der kører i døgndrift. Derfor besluttede bestyrelsen at investere i en løsning, der kunne aflaste pumperne og forlænge deres levetid.

Som en sidegevinst forventer vandværket at spare op til 10% på pumpernes energiforbrug.

 

En langsigtet løsning i to dele

En ny pumpe er én ting, udbedring af rørskader er en anden og meget dyrere affære. Frekvensstyring og alternering af pumperne i udpumpningsanlægget reducerer risikoen for større skader på rør og ledninger. Noget som kan have store konsekvenser for særligt små vandværkers budgetter.

"Med frekvensstyringen starter pumpen langsomt op og tilpasser hastigheden til det nødvendige tryk. Det mindsker trykket på pumpen og slitagen på rørføringerne og selvfølgelig energiforbruget,” siger Hans Jacob Møller, Automationschef i Verdo.

Gjesing Vandværk fik også installeret alternering for at mindske slitagen på den enkelte pumpe. Alterneringen sørger for, at det altid er forskellige pumper, der starter, så de slides ens.

Frekvensstyring

Professionel sparringspartner

Sammen afdækkede man, hvilke udfordringer vandværket stod overfor, og hvordan Verdo kunne hjælpe med at løse dem. Installationen af frekvensstyringen og alterneringen blev lavet i slutningen af april og allerede i starten af maj, var løsningen klar til overdragelse.

Fordelen ved at arbejde sammen med Verdo er, at de selv har prøvet de løsninger, de tilbyder, og kan sætte sig ind i de problematikker, vi står overfor. Det er lige så meget et samarbejde mellem vandværksformænd, som det er et kunde/leverandør-forhold. Klaus Sanko, Vandværksformand på Gjesing Vandværk

Fordele ved frekvensstyring og alternering

  • Forlænger af pumpernes levetid
  • Reducerer risikoen for større skader på rør og ledninger
  • Gjesing Vandværk forventer at spare op til 10% på energiforbruget på pumperne

mere information hos vores specialister 

Hans Jacob Møller

Automatikchef | Energianlæg