Et anlæg med integreret automation hos Grenaa Varmeværk

Automation hos Grenaa Varmeværk

Det nye varmepumpeanlæg hos Grenaa Varmeværk har fået integreret automation, og den smarte teknologi sikrer et anlæg, der kan yde sit bedste hele døgnet. Blandt andet er det nye anlæg blevet integreret med de eksisterende fliskedler og solvarmeanlæg, og fælles SRO gør det enkelt at sikre driften.

Smart teknologi sikrer høj ydelse

Verdo har haft totalentreprisen på et nyt varmepumpeanlæg til Grenaa Varmeværk. Anlægget har fået integreret automation, og den smarte teknologi sikrer et anlæg, der kan yde sit bedste i alle døgnet timer.

Blandt andet er det nye anlæg blevet integreret med de eksisterende fliskedler og solvarmeanlæg, så ydelsen derved øges. Fælles styring og regulering (SRO) af anlægget gør det enkelt at sikre driften i det daglige, idet kunden har et samlet overblik over hele anlægget og kan skifte mellem produktionsenheder alt efter, hvor varmen er billigst at producere.

Optimering af virkningsgrad

Integrering med de eksisterende produktionsenheder var ikke en del af kundens udbud, men et værdiskabende tiltag, som Verdo bragte ind i projektet.

 

Anlægget er derudover udvidet med et kalendersystem, så varmepumpen selv kan starte og stoppe afhængig af elpriser. Der hentes løbende data fra el- og energimålere, så COP beregnes og præsenteres på SCADA kontinuerligt. Det betyder, at varmepumpens produktion kan planlægges ud i fremtiden. Man kan så at sige lave en plan om morgenen og lade den køre automatisk det næste døgn.

Styring og regulering af anlægget er integreret med det eksisterende solvarmeanlæg, hvor varmepumpen leverer køl, så virkningsgraden bliver optimeret Rico Jacobsen, el-ingeniør hos Verdo.

Overblik over automation hos Grenaa Varmeværk

  • Verdo har leveret effekttavler, styretavler, THD filtre samt elinstallation
  • Forsyning fra redundant transformere
  • Styring og regulering udført med Rockwell CompactLogix PLC
  • FactoryTalk SE SCADA til betjening af anlægget
  • Integreret i eksisterende SCADA og med eksisterende produktionsenheder
  • Frekvensomformere og varmepumper kommunikerer via Ethernet/IP samt Modbus/TCP med PLC
  • Udvidet med kalendersystem for automatisk start/stop af varmepumper

Se billeder fra anlægget i Grenaa

Lad os starte dialogen

Rico Jacobsen

Senior automationsingeniør | Automation: energianlæg

Mark Lange

Salgschef | Energianlæg: varmepumper

Læs mere om Mark