Ny dampkedel med højere virkningsgrad
Mindre udledning af CO2 og NOx

Lavere NOx-udledning end miljøkrav

Daka SecAnim havde brug for en ny dampkedel til at erstatte en gammel kedel. Målet var at opnå en højere virkningsgrad og reducere miljøaftrykket.

25-02-2021

Daka SecAnim havde til deres fabrik i Randers brug for en ny dampkedel til at erstatte en gammel, udtjent kedel. Målet var at opnå en højere virkningsgrad og reducere miljøaftrykket.

Fabrikken har en miljøgodkendelse, og er omfattet af bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg, hvilket betyder, at de skal reducere deres udledning af NOx. Myndighedskravet ligger på <61mg/Nm³ ved reference 10% O2.

Med den nye kedel kommer NOx-udledning helt ned på <35mg/Nm³, så man ikke alene lever op til kravene fra miljøstyrelsen, men kun udleder knap halvdelen af myndighedernes maksimum.

Der blev valgt en brænderløsning med Weishaupts nye Ultra Low NOx brændertype 4LN som ved hjælp af specielt brænderhovedindretning samt røggastilbageføring kan opnå emissioner for NOX under 35mg/Nm³.

Daka SecAnim ønskede at gå langt under de opstillede myndighedskrav. Derfor valgte vi denne løsning. Verdo

En dampkedel med en virkningsgrad på 98%

Daka SecAnim forædler animalske biprodukter fra slagteri og landbrug til biobrændsel og biodiesel. Virksomheden har en grøn profil, og ønsker at leve op til en målsætning om, at intet, der kan bruges, må gå til spilde.

Denne målsætning går hånd i hånd med Daka SecAnims forretningsområde, men inkluderer også virksomhedens eget energiforbrug, hvor de har fokus på, hvordan de kan reducere energispild. Med en virkningsgrad på 98% mod tidligere 94-95%, bidrager den nye dampkedel til at opnå denne målsætning.

Den nye kedel er 10 meter lang og 4 meter i diameter. Den vejer 57,2 tons og med vand 103 tons. Derfor måtte Verdo støbe nyt gulv og leverede også stålarbejde over og rundt om kedlen.

Den nye kedel kan klare fremtidige miljøkrav. Den giver os bedre effektivitet, reducerer brugen af naturgasser og mindsker udledning af CO2 og NOx. John Jensen, Miljøchef, Daka SecAnim

Fordele ved den nye dampkedel

 

 • Virkningsgrad på 98%
 • Nedkøling af røggas til 60°C
 • Lav NOx-udledning på <35mg/Nm³
 • 72h vagtfri drift med kondensatovervågningssystem
 • Betjenes på touch-styretavle

Verdo leverede

 • Udskiftning af en eksisterende kedel til ny og tidssvarende 
 • Etablering af nyt gulv 
 • Levering af kedel, brænder, styretavler, fødevandsforvarmer, luftforvarmere, Economisere, forbrændingsluftkanaler (nedgravede), el-arbejde, isolering samt montage
 • Stålarbejde over og rundt om kedel 
 • Levering og etablering af 6 stk. kondensatovervågning og dertilhørende nedblæsningstanke 
 • Opstart/indregulering af anlæg 
 • Myndighedsbehandling og godkendelse af anlæg.

Lad os starte dialogen

René Ladefoged Jensen

Salgschef | Energianlæg: industri

Ny dampkedel til Daka SecAnim