Intelligent flisanlæg i Balling-Rødding

Intelligent teknologi giver optimal udnyttelse af brændslet 

Balling-Rødding Varmeværk har fået installeret et nyt 5,5 MW træflisanlæg, leveret af Verdo. Anlægget har en intelligent styring indbygget, der betyder, at det kan køre med træflis med et stort spænd i brændværdien. Derudover er anlægget kombineret med en varmepumpe, hvilket betyder, at røggas kommer helt ned på en temperatur på 15-20 grader.

Det nye anlæg erstatter to ældre anlæg i henholdsvis Balling og Rødding og er bygget i henhold til de nye, skærpede miljønormer, der kom i 2019. Teknologien i anlægget bruges normalt kun til større anlæg, men det lykkedes Verdo at udtænke et koncept, hvor det er blevet nedskaleret til et mindre anlæg.

Vi har implementeret intelligent teknologi, der optimerer forbrændingsprocessen og gør driften mere effektiv. Derved får man de ønskede miljøfordele og lever op til skærpede miljøkrav.  John Martin Myrup, Salgschef, Verdo.

Intelligent teknologi sikrer den rette temperatur i anlægget

Skovflis kan indeholde mellem 30-55% vand – det vil sige, at mere end halvdelen af flisen potentielt kan være vand, som ikke kan brænde. Men med den teknologi, der er installeret i Balling-Røddings nye anlæg, er det nu muligt at anvende den fugtige flis på en mere miljørigtig måde.

For at sikre den altid optimale forbrændingstemperatur har Verdo udviklet en intelligent styring, der altid sikrer den optimale forbrændingstemperatur uanset flisens kvalitet. Ydermere er al styring i anlægget samlet i samme brugerflade, da SRO-styringen kan håndtere flisanlægget, varmepumpen og også det nye solanlæg, Balling-Rødding har fået bygget. Det gør selve styringen af anlægget meget brugervenlig og fremtidssikret.

Al energi suges ud af røgen

Udover optimering af selve forbrændingsprocessen i anlægget, har Balling-Rødding også fået installeret en termisk varmepumpe, der er koblet sammen med anlæggets scrubbere, så al energi så at sige bliver vasket ud af røgen, der ender med en temperatur på 15-20 grader, mod normalt 45-50 grader. Den ekstra varme fordampede tidligere bare ud og var spildt, men med det nye anlæg går meget mindre energi til spilde end før.

Det betyder, at anlægget i Balling-Rødding kører med en meget høj virkningsgrad og uden særlig meget spildenergi. Den forbedrede forbrændingsproces og den høje virkningsgrad er faktorer, der betyder et mindre miljøaftryk og mere energi for forbrugernes penge. Alt i alt har Balling-Rødding Varmeværk fået en løsning og et samarbejde, de har været glade for.

Læs mere om Balling-Røddings brændselsvalg her

Fordele ved det nye anlæg  

 

  • Intelligent styring
  • Effektiv drift
  • Optimeret forbrændingsproces
  • Lever op til skærpede miljøkrav
  • Højere virkningsgrad

Vi har været meget glade for Verdo og har haft et godt samarbejde med alle, lige fra sælgeren til håndværkeren. Det er vigtigt at have en god dialog for at finde den bedste løsning for os.   Jens Nørgaard, Driftschef, Balling-Rødding Varmeværk.

Lad os starte dialogen

John Martin Myrup

Salgschef | Energianlæg: biomasse

Læs mere om John

Ny fliskedel i Balling-Rødding