Fuldautomatisk halmkedel er gearet til fremtiden

Hos Auning Fjernvarme sikrer automation optimal forbrænding og lave emissioner

Auning Fjernvarme har fået et fuldautomatisk anlæg, så de i princippet skal trykke på en startknap og så sørger anlægget for resten.

01-09-2021

I 2020 fik Auning Fjernvarmes en ny halmkedel installeret som erstatning for en udtjent halmkedel fra 2001. Den nye kedel er et fuldautomatisk anlæg, så Auning Fjernvarme i princippet skal trykke på en startknap og så sørger anlægget for resten. 

Den nye kedel i Auning er i høj grad fremtidssikret. Hele bygningskomplekset og teknikken i anlægget giver udvidelsesmuligheder, faktisk helt op til dobbelt kapacitet. John Martin Myrup, Salgschef, Verdo

Tilpasser sig efter typen af halm 

I 2019 kom der skærpede miljøkrav, hvor et af væsentligste nye krav er, at udledning af kvælstof (NOx,) skal nedbringes. Derfor var det et vigtigt krav, at emissionen skulle nedbringes, og det nye anlæg lever 100% op til de nye miljøkrav.   

Den smarte styring i Auning Fjernvarmes anlæg er selvregulerende, hvilket betyder, at det kan vurdere brændværdien i den type af halm, der fyldes på anlægget og tilpasse forbrændingen efter det. Derfor kan anlægget tage halm med langt større variation end det gamle, da man altid får optimal forbrænding med lavest mulig emission og højeste virkningsgrad ud af enhver halmsort. 

SRO-anlægget er klar til fremtiden 

En del af projektet er leverance af et nyt SRO-anlæg, der kan indeholde eventuelle fremtidige udvidelser af anlægget – eksempelvis et solvarmeanlæg, som Auning Fjernvarme overvejer at etablere om nogle år.

”Jeg sætter pris på, Verdo tænker langsigtet, så hele løsningen, inklusiv SRO-systemet, er gearet til at håndtere udvidelser. De har fået point til et eventuelt fremtidigt samarbejde om andre projekter," siger Hans Jørgen Larsen, Driftsleder, Auning Fjernvarmeværk.

Jeg sætter pris på, Verdo tænker langsigtet, så hele løsningen, inklusiv SRO-systemet, er gearet til at håndtere fremtidige udvidelser, siger Hans Jørgen Larsen, Driftsleder, Auning Fjernvarmeværk.

Automation hos Auning Fjernvarme

 • Fuldautomatiseret og fremtidssikret SRO-anlæg  
 • Selvregulerende styring 
 • DENOX på fyreboksen 
 • PLC fra Omron 
 • SCADA fra VA-operatör 
 • In-house design, konstruktion og programmering 
 • 24/7 support 

Nøgletal for Auning halmkedel 

 • Halmkedel effekt/anlægsydelse: 12 MW 
 • Driftstemperatur: 98 grader 
 • Returtemperatur: 40 grader 
 • Designtemperatur: 110 grader 
 • Brændsel: halm fra danske marker 
 • Kedeltype: Verdo Strawmaster 
 • Designtryk: 6 bar 
 • Virkningsgrad: >91 % 

Lad os starte dialogen

Martin Petersen

Seniortekniker | Energianlæg