Fremtidssikret halmkedel til Auning Fjernvarme

Lever op til de skærpede miljøkrav med bedre forbrænding og mindre udledning af NOx

Auning Fjernvarmes nye halmkedel har en bedre virkningsgrad og kan tage halm med større variation, end det gamle anlæg kunne. I 2019 kom der skærpede miljøkrav, hvor et af væsentligste nye krav er, at udledning af kvælstof (NOx,) skal nedbringes. Ændring af forbrændingsprocessen og en forbedret og

13-10-2020

Auning Fjernvarmes nye halmkedel har en bedre virkningsgrad og kan tage halm med større variation, end det gamle anlæg kunne.

I 2019 kom der skærpede miljøkrav, hvor et af væsentligste nye krav er, at udledning af kvælstof (NOx,) skal nedbringes. Ændring af forbrændingsprocessen og en forbedret og optimeret styring af anlægget i Auning gør, at det fuldt ud lever op til de nye miljøkrav. Kapacitetsmæssigt og teknisk er anlægget også fremtidssikret.

Den nye kedel i Auning er i høj grad fremtidssikret. Hele bygningskomplekset og teknikken i anlægget giver udvidelsesmuligheder, faktisk helt op til dobbelt kapacitet. John Martin Myrup, Salgschef, Verdo

SRO-anlæg skal være med til at fremtidssikre

En del af projektet er leverance af et nyt SRO-anlæg, der kan indeholde eventuelle fremtidige udvidelser af anlægget – eksempelvis et solvarmeanlæg, som Auning Fjernvarme overvejer at etablere om nogle år.


”Jeg sætter pris på, Verdo tænker langsigtet, så hele løsningen, inklusiv SRO-systemet, er gearet til at håndtere udvidelser. De har fået point til et eventuelt fremtidigt samarbejde om andre projekter," siger Hans Jørgen Larsen, Driftsleder, Auning Fjernvarmeværk.

Lokalt halm som brændsel

Auning Fjernvarme gik fra en udtjent halmkedel fra 2001 og valgte igen halm som brændsel, da de skulle have ny kedel. Halmen gror på de nærliggende marker og at kunne source halmen lokalt, er vigtigt for dem. Det betyder, at der ikke er meget transport, og så giver det lokale arbejdspladser. Anlægget anvender 10-11.000 tons halm om året, hvilket genererer 16-19 arbejdspladser.


Derudover havde det betydning for valget, at halm er biomasse og en miljøvenlig brændselstype. Det er et overskudsprodukt fra kornproduktion, og asken bliver efterfølgende spredt ud på marken, hvor den har gødningsværdi. Så der er nærmest ingen spild ved denne type biobrændsel.

Fordele ved den nye halmkedel

 

 • Bedre virkningsgrad
 • Lever op til de skærpede miljøkrav
 • Håndtering af halm af skiftende kvalitet
 • Fremtidssikret kapacitet og teknologi

Halm afgiver samme mængde CO2, om det ligger og rådner på en mark, eller om det bliver brændt af. Regnestykket er i balance så at sige. Hans Jørgen Larsen, Driftsleder, Auning Fjernvarmeværk

Nøgletal

 • Halmkedel effekt/anlægsydelse: 12 MW
 • Driftstemperatur: 98 grader
 • Returtemperatur: 40 grader
 • Designtemperatur: 110 grader
 • Brændsel: halm fra danske marker
 • Kedeltype: Verdo Strawmaster
 • Designtryk: 6 bar
 • Virkningsgrad: >91 %

Lad os starte dialogen

John Martin Myrup

Salgschef | Energianlæg: biomasse

Læs mere om John

Ny halmkedel i Auning i fotos