Få bedre driftsøkonomi med det rette brændsel til energianlæg

Optimér dit energianlæg og øg effekten med det rette brændsel

Vejen til en bedre driftsøkonomi for energianlæg kræver kendskab til blandt andet brændselskvaliteter, forbrændingsforløb og anlæggets opbygning. Bliv klogere på, hvordan de tre ting hænger sammen og påvirker udledningen af NOx og CO.

I jagten på den optimale driftsøkonomi har det signifikant betydning, hvor stort vandindholdet i brændslet er. Opbygningen af anlæggets kedel spiller også en vigtig rolle, da den typisk er konstrueret til at håndtere brændsel inden for et specifikt spekter af vandprocent. Et tredje vigtigt parameter er de miljøskadelige kemiske sammensætninger NOx og CO, som energiforbrændingen udleder.

For driftsmesteren er der med andre ord meget at holde styr på for at opretholde en effektiv energiproduktion − døgnet rundt. Heldigvis er der også nogle parametre, du selv kan påvirke for at optimere driften af anlægget.

Tre primære parametre:

Brændselskvalitet

Undersøg hvor stort et brændselsspekter dit anlæg kan håndtere, og definér dit brændsel ud fra EU-normen om krav til fast biobrændsel.

Forbrændingsforløb

Regulér udledningen af CO og NOx samt slaggedannelse med dit brændsel.

Opbygning af anlægget

Gør brug af ekstra eller mindre murværk, recirkulation eller eventuelt LuVo for at optimere dit anlæg til et bredere brændselsspekter.

1 Ikon Brændselskvalitet

Et brændsels netto-brændværdi afhænger bl.a. meget af brændslets vandprocent. Som udgangspunkt giver en høj vandprocent en lav brændværdi, og en lav vandprocent giver en høj brændværdi. Ifølge EU-normen DS/EN ISO 17225-1, som beskriver generelle krav til fast biobrændsel, må vandprocenten i skovflis maksimalt være 65 % og mindst 20 %. Gennemsnittet af de to satser kaldes for garantibrændsel; niveauet ligger typisk omkring 45 %.

Hvad en god brændselskvalitet er, afhænger af dit anlæg, og hvordan det er bygget. I dag bliver mange anlæg bygget til at kunne håndtere et bredt brændselsspekter for eksempel med et vandindhold på 35-50 % i flis. Det kan fremstå som et stort spænd, men det giver en unik fleksibilitet i forhold til indkøb og sæson. Anlægget kan køre med vådt brændsel i en sæson med meget nedbør, og i tilfælde af en tør sæson sørger anlægget også for en god forbrænding af det tørre brændsel. Denne form for klimatilpasning får større betydning i konstruktion af energianlæg, da klimaet i stigende grad påvirker brændselsmarkedet. Særligt ældre anlæg kan være udfordrede, hvis de ikke er bygget til et bredt brændselsspekter.

For at kunne definere dit brændsel kan du anvende EU-normen DS/EN ISO 17225-1 og derigennem identificere det optimale brændsel, der passer til dit anlæg.

2 Ikon Forbrændingsforløb

Du kan påvirke udledningen af NOx og CO ved at regulere kvaliteten af brændsel til dit anlæg. Ved et brændsel med en stor andel af grannåle og frisk bark er der risiko for høje NOx-udledninger, ligesom en høj forbrændingstemperatur kan medføre øget NOx-udledning. Grunden kan desuden være, at du generelt bruger brændsel, der er for tørt i forhold til anlægget.

CO-gasser opstår, når forbrændingstemperaturen er lav. Det kan for eksempel ske, hvis du fyrer med vådt brændsel i en kedel med for lidt murværk. Her kan løsningen være at regulere med et brændsel, der er mere tørt. En anden årsag til øget CO-udledning er en stor andel af fine partikler i brændslet, og her kan et brændsel med mindre andel af fine partikler være løsningen. Du kan regulere niveauet af CO-udledning ved at supplere med brændsel af en mere tør kvalitet.

Askefraktioner findes i alle brændsler. En øget mængde af askepartikler − kombineret med høje temperaturer − forårsager ofte slagger i anlægget. Slaggedannelser kan tit resultere i driftsproblemer og i værste fald havarier på anlægget. For høje temperaturer medfører slagger, og du bør derfor optimere enten dit anlæg eller det tilførte brændsel, så du holder temperaturen under askesmeltepunktet.

Skovflis er dog ikke et brændsel, der forårsager store mængder slagger. Det kan til gengæld være tilfældet med halm, pileflis og alternative brændsler.

Vandprocent i brændsel - illustration 1

Hent printvenlig version af illustrationen

3 Ikon Opbygning af anlægget

Hvor stort et spænd i brændslets vandprocent anlægget kan klare, afhænger blandt andet af murværket inde i kedlen. Mængden af ildfast beton, som kedlen er ”foret” med, har indflydelse på forbrændingstemperaturen − jo mere murværk, desto højere forbrændingstemperatur. Den ildfaste beton lagrer varmen − energien fra forbrændingen − godt. Et anlæg med meget murværk er derfor typisk bedre til at håndtere brændsel med en høj vandprocent i forhold til et anlæg med mindre murværk inde i kedlen.

At øge eller reducere mængden af murværket kan begge være rigtige og gode løsninger, som kan optimere driften af anlægget. Mange gange kan den type skaleringsløsning dog ikke stå alene. Som supplement kan du eksempelvis tilføje en løsning med recirkulering af røggas, hvorefter du både kan hæve og sænke temperaturen og dermed øge brændselsspændet.

Vandprocent i brændsel - illustration

Hent printvenlig version af illustrationen

Vores råd til dig

Kontakt din kedelleverandør og din brændselsleverandør få defineret, hvad et godt brændsel er til netop dit anlæg. Det giver dig et godt grundlag til at træffe de vigtige beslutninger om indkøb af brændsel, der både matcher dit anlæg, værkets bundlinje og forbrugernes forventning til prisen på den vare, du leverer.

For mere information kontakt

John Martin Myrup

Salgschef | Energianlæg: biomasse

Læs mere om John
Thomas Juhl Holm

Salgskonsulent | Træpiller, træflis, alternative biobrændsler

Læs mere om Thomas

Seneste nyheder inden for energianlæg og -teknologi