Hvad betyder begreberne inden for grøn strøm?

Hvad er grøn strøm, oprindelsesgaranti og CO2-kreditter?

Her på siden får du et overblik over, hvad begreber som bladordning, CO2-kvoter, PPA og el-deklarationer betyder.  

Grøn strøm
Grøn strøm er strøm, der kommer fra vedvarende energikilder (VE-kilder). Det vil sige energikilder, der er produceret bæredygtigt, udleder minimal CO2 og som ikke slipper op. De mest kendte er vand-, vind- og solenergi. 

Oprindelsesgaranti/Guarantee of Origin (GoO), RECS-beviser 
Kært barn har mange navne. I bund og grund betyder det, at når du køber grøn strøm, får du et certifikat, en oprindelsesgaranti, der dokumenterer og garanterer, at strømmen kommer fra vedvarende energikilder. Køber du oprindelsesgarantier, der svarer til din virksomheds samlede elforbrug, kan virksomheden kalde sig CO2-neutral (når det gælder elforbrug). 

CO2-kvoter 
En CO2-kvote er retten til at udlede 1 ton CO2 i en bestemt periode. Der er en vis mængde CO2-kvoter til rådighed, dvs. hvis man køber en CO2-kvote, kan andre ikke udlede det ton CO2. Derfor er det en god, bæredygtig strategi at opkøbe CO2-kvoter, eksempelvis svarende til virksomhedens elforbrug, for derefter at annullere dem.  

CO2-kreditter/klimakreditter 
En CO2-kredit eller klimakredit er en enhed, der kan købes og handles mellem stater og virksomheder. En CO2-kredit giver, på samme måde som en CO2-kvote, ret til at udlede 1 ton CO2. CO2-kreditter stammer fra konkrete og godkendte klimaprojekter i andre lande, og bruges til at kompensere for klimapåvirkning af aktiviteter i virksomheden såsom elforbrug eller transport. Kreditterne udstedes af FN. 

El-deklarationer 
Der findes to typer af el-deklarationer – den generelle deklaration og den individuelle deklaration. 
Den generelle deklaration viser brændselsfordelingen samt de tilhørende miljøpåvirkninger ved almindeligt salg af elektricitet i Danmark og er korrigeret for import og eksport. Den viser sammensætningen af den produktion, der er tilbage, når produktion solgt på certifikater, er trukket ud.  
Den individuelle deklaration benyttes ved mærkning af strøm, hvortil der er udstedt certifikater. Den viser, hvilke energikilder, der er medregnet i dit el-køb og de tilknyttede miljøpåvirkninger. Her garanterer el-handleren, at der er opkøbt de deklarerede certifikater. 

1- og 2-bladsordningen 
Forbrugerombudsmandens bladmærkeordning skal gøre det nemmere for forbrugerne at gennemskue, hvornår strømmen er grøn. Ordningen skelner mellem to kategorier af grøn  
1 blad () = Her kommer den indkøbte el udelukkende fra vedvarende energikilder.  
2 blade () = Udover at strømmen skal komme udelukkende fra vedvarende energikilder, skal elleverandøren lave klimatiltag, der yderligere reducerer udledningen af CO2. 

Læs mere om bladordningen her

PPA – power purchase agreement  
PPA er en aftale om, at en virksomhed køber sin strøm i et bestemt antal år fra en specifik energikilde. Ofte er virksomheden selv involveret i at etablere vindmølle- eller solcelleparken, som strømmen kan komme fra.  

Find ud af dine muligheder med en PPA hos os


Vil du vide mere om begreberne, kan du finde yderligere information hos Energinet og Forbrugerombudsmanden

I Verdo lægger vi vægt på at møde vores kunder, hvor de er. I tæt dialog finder vi ud af virksomhedens ønsker for en grøn profil. Og så sørger vi sammen for at komme i mål.
Jan Fuglsang, Key Account Manager, Verdo

Kontakt os i dag og lad os starte dialogen

Henrik Bach Pedersen

Salgs- og kundechef

Læs mere om Henrik
Jan Fuglsang

Key Account Manager

Læs mere om Jan
Henrik Degn Thomsen

Key Account Manager

Læs mere om Henrik
René Andreas Svendsen

Key Account Manager

Læs mere om René