CSR

Vi tager ansvar for klima, samfund, diversitet og arbejdsmiljø

Vi bidrager for at bevare

Med CSR – Corporate Social Responsibility – er det vores ambition at leve op til de globale krav om bæredygtig udvikling frem mod 2030. I dagligdagen omsætter vi CSR til ansvarlighed over for klima, samfund, diversitet og arbejdsmiljø.
Vi hylder FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og vi har særligt fokus på at realisere tre af FN’s mål, nemlig 6, 7 og 13. De stemmer overens med vores vision om at skabe grøn energi, der gør en verden til forskel.

Læs, hvordan vi omsætter CSR til handling

Vi omsætter ressourcer til resultater

Vores forretningsmodel er baseret på de naturlige ressourcer træ, sol, vand og kul samt mennesker, kapital og viden. Vi er afhængige af ressourcerne for at udvikle vores primære aktiviteter og skabe resultater. Vi udvikler og værner om ressourcerne, fordi det er Verdo’s eksistensgrundlag.

Verdo Forretningsmodel

Vores ansvarlighedsprincipper

Vi opfører os ordentligt

  • Vi skaber og sælger grøn energi og bæredygtige løsninger til fordel for mennesker, miljø og Verdo.
  • Vi tager initiativer, der understøtter engagement, arbejdsglæde og sikkerhed hos vores medarbejdere.
  • Vi arbejder aktivt med diversitet i rekrutteringen.
  • Vi arbejder aktivt med at uddanne fremtidens arbejdskraft.
  • Vi fremmer sport, kultur og sociale aktiviteter.
  • Vi driver ansvarlig forretning efter sunde principper, på en etisk, ordentlig måde.
  • Vi igangsætter initiativer, der reducerer CO2.
  • Vi støtter op om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.