Verdo indgår samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp: Vil støtte træplanting i Uganda

I Uganda planter Folkekirkens Nødhjælp hundredetusindevis af træer. Træerne skal på sigt hjælpe familier økonomisk og styrke landbruget i udsatte områder. I et nyt samarbejde vil energikoncernen Verdo nu støtte op om projektet.

14-05-2024

Samarbejdet indebærer, at nye kunder hos Verdo fremover skal være med til at plante træer. Det passer rigtig godt ind i Verdo’s profil forklarer Søren Bertelsen, E-commerce Manager, Verdo:

”Som energivirksomhed har vi et ansvar over for vores omverden, og vi ser det som en pligt at understøtte den grønne omstilling. Vi har mange initiativer, der støtter det lokale, blandt andet lokal skovrejsning og sponsoraftaler med foreningsliv, men med dette initiativ håber vi også at kunne gøre en lille forskel ud over Danmarks landegrænser.”

For Verdo ligger det ikke så fjernt at støtte træplantningsprojekter. I samarbejde med Growing Trees Network Foundation har Verdo siden 2021 doneret træer til danske folkeskove.

Det nye initiativ skal hjælpe Folkekirkens Nødhjælp nærmere i mål med deres livsvigtige klimatilpasningsprojekter i det sydlige Uganda. Projekterne bidrager til træplanting, som optager CO2 i klimasårbare områder og til indsatser, der hjælper mennesker med at tilpasse sig varmere temperaturer og mere ekstremt vejr, forårsaget af klimaforandringerne.

”Folkekirkens Nødhjælp er glade for at samarbejde med Verdo om at plante træer i Uganda, og dermed vores fælles ambitioner om en grønnere fremtid for alle. Verdo har i mange år plantet skov i Danmark, men vi ser frem til sammen også at kunne gøre en forskel for verdens mest sårbare samfund,” fortæller Jonas Nøddekær, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp.

Et livsvigtigt projekt

Det er med udgangspunkt i nødhjælpsorganisationens egen historiske udledning af drivhusgasser, at de har skruet op for klimaindsatserne i Uganda. Folkekirkens Nødhjælp har som den første store nødhjælpsorganisation estimeret sit 100-års klimaaftryk, og med plantningen af 280.000 træer forventer de på sigt at kunne opfange deres samlede historiske udledninger.

Men udover at opfange CO2, så skal træerne også bekæmpe sult og fattigdom. De nye træer bliver plantet i samarbejde med småbønder som en del af deres landbrug eller på skovarealer. Bønderne modtager betaling for at sikre træernes vækst, og de har samtidigt mulighed for at nyde godt af træernes frugter.

Bønderne vælger selv hvilken slags træ, de vil have. Udover et træ så får de også hjælp til udplantning, og de får undervisning og træning i, hvordan de bedst plejer træerne.

På sigt skal træerne også puste nyt liv til biodiversiteten og bidrage positivt til landbruget i de omkringliggende miljøer. Træernes rødder skal forebygge jordskred og trækronerne kan give skygge til landbrug, der kræver det.

FAKTA

Folkekirkens Nødhjælp planter via deres initiativ om klimaansvar for 100 års nødhjælp 280.000 træer i det sydlige Uganda, og træerne skal på sigt opfange, hvad der svarer til 165.000 tons CO2. Træplantningsprojektet er certificeret af Plan Vivo-standarden. Verdo’s nye el-kunder har mulighed for at bidrage til yderligere træplanting og klimatilpasning i Uganda.

Seneste Verdo-nyheder