Billigere varme på vej i Herning

Energikoncernen Verdo er på vej med en markant nedsættelse af varmeprisen i Herning. Boligejere kan se frem til at spare flere tusinde kroner om året.

02-05-2023

Ovenpå et år med støt stigende energipriser, er der nu godt nyt til boligejerne i Herning. Verdo genberegner løbende varmepriserne for at sikre, at de beløb varmeforbrugerne betaler aconto, matcher de reelle udgifter til varmen, og denne gang peger pilen i den rigtige retning.

For et såkaldt ’standardhus’, der er Energistyrelsens definition på et hus med et årsforbrug på 18.100 kWh, falder prisen fra 17.959 kr. til 13.900 kr. om året inkl. moms. Der bliver med andre ord tale om en prisnedsættelse på 4.059 kr. om året.

Det er især de faldende priser på olie og gas på det globale energimarked, der nu slår igennem lokalt, forklarer Jesper Møller Larsen, divisionsdirektør for Energi & Forsyning hos Verdo:

”Herningværket står overfor en ekstraordinær nedlukning på grund af vedligehold. Derfor er vi i den særlige situation, at vi i tre måneder hen over sommeren skal producere varmen fra vores reservelastcentraler, som bruger den dyre olie og naturgas. Nu er priserne imidlertid faldet, og det er den prisnedsættelse, vi nu kan sende videre til boligejerne i Herning,” siger Jesper Møller Larsen.

I den lokale bestyrelse hos Verdo Varme Herning glæder man sig over prisnedsættelsen:

”Gasprisen er de seneste otte måneder faldet med 87 procent. Vi har som forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer fulgt denne udvikling nøje, og vi er glade for, at prisfaldet nu også slår igennem hos Verdo, så borgerne og erhvervslivet i Herning får en markant lavere varmeregning,” udtaler Peter Nowack og Jacob Bach Jensen, som er forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i Verdo Varme Herning.

Det er kun få uger siden, at Verdo indledte en kampagne, hvor boligejere i Herning med anden opvarmningskilde end fjernvarme kan blive tilsluttet fjernvarmen til halv pris.

Prisnedsættelsen gælder for alle i Herning med virkning pr. 1. juni og vil fremgå af fakturaen for tredje kvartal, der sendes ud i juli med forfaldsdato 1. august.

Verdo forsyner samlet mere end 75.000 kunder med varme, heraf omkring 38.000 i Herning.

Kontakt

Tine Martlev Pallesen

Kommunikations- og marketingchef

Bjørn Olsen

Presseansvarlig

Seneste Verdo-nyheder