Organisation

Verdo er selvejet og forbrugerstyret 

Verdo er en selvejet og forbrugerstyret virksomhed. Det vil sige, at ingen ejere disponerer over vores eventuelle overskud. I stedet beslutter en bestyrelse og direktion, hvordan vi skal anvende overskuddet. Overskuddet kan enten gå til at investere i virksomheden, til at sænke priserne på el, vand eller varme – eller til at støtte lokalsamfundet via sponsorater.

Læs Verdo's vedtægter

Repræsentantskab - en demokratisk måde at drive virksomhed

Verdo’s repræsentantskab er koncernens øverste myndighed. Den konstituerer sig i bestyrelsen, som overordnet leder koncernens aktiviteter og strategi. At være en del af repræsentantskabet i Verdo handler om medbestemmelse og medindflydelse. Vi ønsker nemlig at engagere og opnå sparring med dem, der er kunder hos os.

Se vores repræsentantskab

Verdo består af en række selskaber på tværs af landegrænser – alle drevet af samme vision, mission og værdisæt.

Verdo Koncernoversigt

Se Verdo's CVR- og selskabsoversigt 

Gå til selskabsoversigt

Vores forretningsområder