Organisation

Verdo er selvejet og forbrugerstyret 

Verdo er en selvejet og forbrugerstyret virksomhed. Det vil sige, at ingen ejere disponerer over vores eventuelle overskud. I stedet beslutter en bestyrelse og direktion, hvordan vi skal anvende overskuddet. Overskuddet kan enten gå til at investere i virksomheden, til at sænke priserne på el, vand eller varme – eller til at støtte lokalsamfundet via sponsorater.

Læs Verdo's vedtægter

Repræsentantskab – en demokratisk måde at drive energiselskab

Verdo’s repræsentantskab er koncernens højeste myndighed. Den konstituerer sig i bestyrelsen, som overordnet leder koncernens aktiviteter og strategi. At være en del af repræsentantskabet i Verdo handler om medbestemmelse og medindflydelse. Vi ønsker nemlig at engagere og opnå sparring med dem, der er kunder hos os.

Verdo koncernen består af en række selskaber på tværs af landegrænser – alle drevet af samme passion og værdisæt.

Organisation_Verdo_2018_web.jpg