Vi skaber grøn energi, der gør en verden til forskel

Læs om Verdo

Vi skaber bæredygtig energi og teknisk infrastruktur

Vores kerneforretning er bæredygtig energi og teknisk infrastruktur. Vi udvikler grønne energianlæg til industri og forsyning i ind- og udland. Vi er blandt Europas førende leverandører af bæredygtig, certificeret biomasse til industri og fjernvarmeværker og Danmarks største inden for drift og vedligehold af gadebelysning. Vi forsyner vores kunder med varme, vand og el døgnet rundt, året rundt.

Vi tager ansvar for den grønne omstilling. Siden 2009 har vi reduceret CO2-udledningen fra kraftvarmeværket i Randers med 99,3 %.
Vi er 550 medarbejdere og har en årlig omsætning på 2,6 mia. kroner.

Mission, vision og værdier

Vores mission beskriver, hvem vi er som virksomhed, hvad vi arbejder med og for hvem, vi gør det.
Visionen sætter retning på vores arbejde for fremtiden, og værdierne guider os i vores arbejde.

Vores historie

Bliv klogere på Verdo og dyk ned i vores historie. Verdo's historie startede i 1874 med forsyning af drikkevand til borgerne i Randers. For at give et overblik over vores historie, har vi samlet de vigtigste begivenheder i en tidslinje. 

Organisation

Verdo er en selvejet og forbrugerstyret koncern. Øverste myndighed er det forbrugervalgte repræsentantskab efterfulgt af bestyrelsen, der er ansvarlig for den øverste ledelse og strategi, mens direktionen er ansvarlig for den daglige drift og udvikling.

Økonomi

I Verdo stræber vi efter at levere stærke økonomiske resultater og langsigtede investeringer. Seneste regnskabsår var præget af rekorder – en rekordstor omsætning og en rekordstor EBITDA. Få et overblik over koncernens nøgletal og download seneste årsrapporter.

Seneste nyheder fra Verdo