Klima

Bæredygtig varme, rent drikkevand og energioptimering.

Vi gør verdensmål vedkommende

En bæredygtig udvikling er nødvendig for klodens overlevelse. Eksperter forudser, at hvis den globale temperatur stiger bare 1,5 grader, så har vi svært ved at bekæmpe klimaforandringerne. CO2 blokerer for jordens varmestråling ud af atmosfæren, og derfor er en reduktion af CO2-udledningen et uundgåeligt skridt i den rigtige retning.

Bæredygtig varme

 • I 2009 skiftede vi kul ud med biomasse på vores eget kraftvarmeværk, der leverer fjernvarme til knap 39.000 hjem og virksomheder i Randers. Det har resulteret i en CO2-reduktion på 78 % gennem de seneste syv år.
  Derudover har vi installeret en varmepumpe på kraftvarmeværket, som genanvender den ekstra varme, der før gik tabt. Det svarer til opvarmningen af ca. 300 standardhuse. Varmepumpen forventes at øge kraftvarmeværkets virkningsgrad med op til 0,5 procentpoint.
 • Vi analyserer mulighederne i nye alternative energikilder. For eksempel har vi i 2019 set nærmere på brændværdien i skaller fra cashewnødder. Projektet pågår stadig.
 • I 2019 kunne vi tilføje PEFCTM Chain of Custody- (CoC) certifikatet til vores samling af bæredygtighedscertificeringer. Med PEFC-sporbarhedscertifikatet er vi med til at sikre, at skovene bliver forvaltet bæredygtigt, og at der bliver taget en lang række definerede hensyn til miljømæssig og social bæredygtighed. 

Rent drikkevand

 • I 2018 overtog vi Randers Sønderskov på 39 hektar. Ved skoven ligger vores vandværk i Vilstrup, og med opkøbet sikrer vi kildepladsen, idet skoven fortrænger landbrugsdrift og andre aktiviteter, der kunne påvirke grundvandet.
 • Vi støtter op om initiativet Giftfri Have, der er initieret af Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi. Udover at videreformidle budskabet om at undgå sprøjtegifte i haven, så har vi naturligvis tilmeldt alle vores 38.000 m2 have-arealer som giftfri.
 • I 2019 støttede vi den landsdækkende kampagne Danmark planter træer med 1.250 træer.
 • For at sikre rent drikkevand foretager vi uafhængige analyser af vores drikkevand – og ikke kun de lovpligtige analyser. I 2019 viste en analyse af drikkevand fra vores 19 boringer, at der ingen spor var af 326 pesticider og nedbrydningsprodukter.

Rent drikkevand
Energioptimeringer

Energioptimering

 • I 2018 skiftede vi 6.500 traditionelle gadelys til LED-belysning. Det giver en årlig besparelse på 1.600 MW og 800 tons CO2.
 • Vi køber udelukkende grøn strøm på engrosmarkedet, og det får alle vores kunder – private såvel som virksomheder – fordel af. Grøn strøm kommer fra miljøcertificeret elproduktion baseret på vedvarende energikilder.
 • Vi udvikler teknisk infrastruktur, der får trafikken til at glide og minimerer tomgangskø – og dermed CO2-udledningen.
 • Med fokus på LED-teknologi designer vi optimale belysningsløsninger inde og ude. Blandt andet her på Brårup Skole i Skive.
 • Vores montører skal køre i energirigtige biler – vi er godt på vej med de første elbiler i Verdo’s vognpark.
 • Alle selskaber inden for el- og varmedistribution er forpligtet til hvert år at finde og udmønte energieffektiviseringer. Verdo’s samlede målsætning for 2018 var 34.860 MWh. Vi nåede målet – med en samlet besparelse på 38.600 MWh.

Et bæredygtigt fokus i hele Verdo

License code: FSC® C125676 // License code: PEFC/09-31-131