Bæredygtig udvikling

Vi tager ansvar for klima, samfund, diversitet og arbejdsmiljø

Vi bidrager for at bevare

Det er vores ambition at leve op til de globale krav om bæredygtig udvikling frem mod 2030. I dagligdagen omsætter vi det til ansvarlighed over for klima, samfund, diversitet og arbejdsmiljø.
Vi hylder FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og vi har særligt fokus på at realisere tre af FN’s mål, nemlig 6, 7 og 13. De stemmer overens med vores vision om at skabe grøn energi, der gør en verden til forskel.

Gå til CSR-rapporteringen i vores årsberetning

Vi omsætter ressourcer til resultater

Vores mål er at reducere CO2-udledningen gennem bæredygtige og certificerede produkter. Vi ønsker at skabe grøn energi, der gør en verden til forskel.

Træ, sol, vand og kul samt mennesker, kapital og viden er de naturlige ressourcer, som vores forretningsmodel er baseret på. For at udvikle vores primære aktiviteter og skabe resultater er vi afhængige af ressourcerne. De er vores eksistensgrundlag, og derfor udvikler og værner vi om dem. 

Tal på CSR-arbejde

Vores ansvarlighedsprincipper

Vi opfører os ordentligt

  • Vi skaber og sælger grøn energi og bæredygtige løsninger til fordel for mennesker, miljø og Verdo
  • Vi tager initiativer, der understøtter engagement, arbejdsglæde og sikkerhed hos vores medarbejdere
  • Vi arbejder aktivt med diversitet i rekrutteringen
  • Vi arbejder aktivt med at uddanne fremtidens arbejdskraft
  • Vi fremmer sport, kultur og sociale aktiviteter
  • Vi driver ansvarlig forretning efter sunde principper, på en etisk, ordentlig måde
  • Vi igangsætter initiativer, der reducerer CO2
  • Vi støtter op om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

License code: FSC® C125676 // License code: PEFC/09-31-131