Her finder du vejledning til at klage 

Se, hvordan du klager, og se dine muligheder for efterfølgende at anke Verdo´s afgørelse. 

Vil du sende en klage?

Send en mail til kunde@verdo.com så vil din klage blive behandlet. 

Hvad skal klagen indeholde? 

 

  • Dit navn og gerne kundenummer
  • Adressen og gerne det installationsnummer, som klagen drejer sig om
  • Dine kontaktoplysninger
  • Beskrivelse af, hvad du ønsker at klage over
  • Evt. billeder eller anden dokumentation

 

 

Vil du anke afgørelsen?

Her finder du en oversigt over dine muligheder for at anke afgørelser fra Verdo, alt efter hvad du klager over. De enkelte ankeinstansers hjemmesider har udførlige ankevejledninger. Vi henviser till de forskellige vejledninger her på siden, og på de enkelte sider kan du finde mere information.   

Energiankernævnet 

Her behandles konkrete civilretlige forbrugerklager, f.eks. klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse m.v. Klagen skal typisk dreje sig om et økonomisk krav mod energiselskabet, f.eks. et krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug. Vær opmærksom på, at Energiankernævnet opkræver et klagegebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får medhold i klagen. Send din klage, så snart den opstår. Der er ingen klagefrist, men du bør ikke vente for længe med at indsende din klage. 

Forsyningstilsynet 

Forsyningstilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser.

Energiklagenævnet

Her behandles klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager, dvs. typisk klager over Energitilsynets afgørelser samt kommunalbestyrelsernes beslutning om at pålægge tilslutningspligt. 

EU-kommissionens online klageportal 

Er du kunde med bopæl i andet EU-land end Danmark, kan det være særlig relevant at bruge EU-kommissionens online klageportal ved indgivelse af en klage.