Klagemuligheder

Vores mål er at have markedets mest tilfredse kunder. Og selv hvis det skulle ske, at din opfattelse af en sag er anderledes end vores, skal det være enkelt at være kunde hos os.

Klagemuligheder

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Verdo på telefon 7010 0230 eller e-mail: info@verdo.com

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk, e-mail: kfst@kfst.dk eller telefon: 4171 5000.

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her.

 

Klager vedrørende tvister med vandforsyningen

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for Forbrugerklagenævnet på Klageportalen.

Forbrugerklagenævnet har på siden Før du klager information om klagemulighederne, herunder beløbsgrænser og klagegebyr.