Nasze wartości

Odpowiedzialność jest myślą przewodnią podejmowanych przez Verdo działań

Poprzez swoją działalność firma Verdo bierze odpowiedzialność za klimat, środowisko i swoich pracowników z myślą, że wspólna praca przynosi korzyści zarówno firmie, jak i światu, którego częścią jesteśmy. Nasza strategia CSR jest głęboko zakorzeniona w biznesie, a jej zasady opierają się na naszej wizji, misji i wartościach. Działamy odpowiedzialnie - to hasło, w które wpisują się nasze zasady oparte na koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - CSR.

Polityka zrównoważonego rozwoju firmy Verdo, to ciągłe podnoszenie poprzeczki inspirowane celami zrównoważonego rozwoju przyjętymi przez wszystkie państwa członkowskie ONZ. Dotyczy ona także międzynarodowych konwencji praw człowieka, prawa pracy, ochrony środowiska i działań antykorupcyjnych. Zrównoważona energia bez wątpienia znajduje się w centrum naszego zainteresowania, co ma odzwierciedlenie w tym co robimy. Tworzymy zrównoważone rozwiązania kładąc szczególny nacisk na wysoką wydajność i niskie koszty energii. Będąc jednym z największych przedsiębiorstw użyteczności publicznej w Danii nieustannie dążymy do optymalizacji produkcji własnej energii korzystając przy tym z innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy dzisiaj wiarygodnym partnerem wspierającym inne firmy energetyczne, przemysł ciężki oraz gros przedsiębiorstw w Północnej Europie zgodnie z ich potrzebami i możliwościami. Od XVIII wieku skupiamy się na dostępności i czystości wody pitnej, a będąc obecnie jednym z głównych dostawców wody oferujemy również usługi innym przedsiębiorstwom wodociągowym w Danii. 

 

Twórzmy wspólnie zieloną energię przyszłości!

Konsekwentność to kluczowa wartość firmy Verdo – przy wszystkich działaniach jakie podejmujemy bierzemy pod uwagę ich wpływ na środowisko, aspekty społeczne i biznesowe. 

Zasady odpowiedzialności w Verdo

  • Tworzymy zieloną energię i zrównoważone rozwiązania.
  • Wybieramy rozwiązania korzystne dla środowiska, społeczeństwa i naszej firmy Verdo.
  • Wychodzimy naprzeciw inicjatywom, które promują zaangażowanie pracowników i bezpieczeństwo.
  • Wspieramy działalność sportową, wydarzenia kulturalne oraz działalność społeczną wśród naszej lokalnej społeczności.
  • Zarządzając firmą w oparciu o skuteczne i rozsądne zasady bierzemy odpowiedzialność za społeczność której jesteśmy częścią.