Zasady i warunki

Regulamin Newslettera
Zamawiając subskrypcję newslettera firmy Verdo, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili z dostosowanymi do profilu użytkownika wiadomościami, ofertami naszych produktów i usług, informacjami o konkursach i wydarzeniach oraz innego materiału marketingowego.

Kto ma dostęp do zgody użytkownika?
W skład Verdo Group wchodzą firmy działające w różnych branżach i sektorach - *lista firm podana poniżej. Wyrażona przez użytkownika zgoda na subskrypcję Newslettera jest zarówno przesyłana do administratora danych jak i udostępniana wszystkim firmom z Verdo Group, o których mowa powyżej. Zapisując się do Newslettera użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie swojego adresu e-mailowego wszystkim firmom z Verdo Group do przesyłania materiału marketingowego. Materiał marketingowy dopasowany jest do profilu zainteresowań subskrybenta, a treści Newslettera obejmują informacje ogólne oraz/lub te charakterystyczne dla firmy, której działalnością zainteresowany jest subskrybent.

Jak odstąpić od subskrypcji Newslettera?
Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować subskrypcji newslettera za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera.

*Wyrażając zgodę na subskrypcję Newslettera użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez firmy wchodzące w skład Verdo Group: Verdo S/I, Verdo A/S, Verdo Tele A/S, Midtjysk Elhandel A/S, Verdo Go Green A/S, Verdo Vand A/S, Verdo Varme A/S, Entreprise A/S, Verdo Energiteknik A/S, Verdo Produktion A/S, Carbon Partners AS Norge, Verdo Hydrogen A/S, Verdo Renewables Ltd, Verdo Trading A/S, Verdo Energy Systems A/S oraz Verdo Energy Systems GL ApS.