Skargi i reklamacje

Skargi i reklamacje
Naszym nadrzędnym celem jest zadowolenie naszego klienta, a co za tym idzie, szybkie i sprawne rozpatrzenie złożonej przez klienta skargi lub reklamacji.

Jeśli Pan/Pan chce wnieść skargę lub reklamację, prosimy o kontakt telefoniczny na numer +45 8911 4811 lub na adres e-mailowy: info@verdo.com

Jeśli nasze rozwiązanie nie będzie dla Pani/Pana satysfakcjonujące, może Pani/Pan wnieść skargę do duńskiego urzędu ochrony konkurencji i konsumentów w następujący sposób: wysyłając skargę na piśmie na adres: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, DK 2500 Valby, Dania, przez stronę internetową urzędu: www.forbrug.dk, na adres e-mailowy urzędu: kfst@kfst.dk lub telefonicznie: +45 4171 5000.

Można również skorzystać z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR). Korzystanie z tej platformy jest zalecane w przypadku, kiedy klient jest konsumentem rezydującym poza granicami Danii. Link do platformy ODR: ODR platform here.