Siła wyższa – COVID-19

Rozprzestrzenienie się koronawirusa Covid-19 dotknęło wszystkie społeczności, spowodowało zamknięcie granic Polski oraz wstrzymało wykonywania niektórych usług i działalności.

W obecnej sytuacji, będąc odpowiedzialną firmą czujemy się w obowiązku poinformowania naszych klientów, że ze względu na siłę wyższą istnieje ryzyko braku możliwości wywiązania się z przewidywanych terminów dostaw wskazanych w zawartych z nami umowach.

Czynniki które mogą wpłynąć na te opóźnienia, to braki w dostępności produktów dostarczanych z krajów objętych epidemią wirusa, brak możliwości transportu, ograniczenia związane z warunkami pracy oraz inne wprowadzone przez władzę restrykcje dotyczące transportu i

Jednocześnie informujemy, iż na chwilę obecną nie zostały odnotowane jakiekolwiek opóźnienia (i nie dotrzymania zawartych zobowiazań).

Verdo dołoży wszelkich starań, aby uniknąć jakichkolwiek opóźnień w dostawach. W przypadku opóżnień, których nie da się uniknąć, wdrożymy działania skierowane na zminimalizowanie niedogodności związanych z tymi opóźnieniami.
Zapewniamy naszych klientów, że na bieżąco pracujemy nad tym, aby opóźnienia w dostawach nie miały miejsca.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Skontaktuj się z naszym specjalistą i dowiedz się jak możemy ci pomóc

Andrzej Ligenza

Sales Manager

Jacek Kalita

Country Manager Poland

Monika Kądziela

Sales Support Leader

Oksana Sołtykiewicz

Sales Support Specialist

Bo Johansen

Sales Director | Energy Solutions

John Martin Myrup

Sales Manager | Energy Plants, biomass

Mark Lange

Sales Manager | Energy plants, heat pumps

Flemming Iversen

Sales Manager | Energy plants, industry and market gardens