Siła wyższa – COVID-19

Rozprzestrzenienie się koronawirusa Covid-19 dotknęło wszystkie społeczności, spowodowało zamknięcie granic Polski oraz wstrzymało wykonywania niektórych usług i działalności.

W obecnej sytuacji, będąc odpowiedzialną firmą czujemy się w obowiązku poinformowania naszych klientów, że ze względu na siłę wyższą istnieje ryzyko braku możliwości wywiązania się z przewidywanych terminów dostaw wskazanych w zawartych z nami umowach.

Czynniki które mogą wpłynąć na te opóźnienia, to braki w dostępności produktów dostarczanych z krajów objętych epidemią wirusa, brak możliwości transportu, ograniczenia związane z warunkami pracy oraz inne wprowadzone przez władzę restrykcje dotyczące transportu i

Jednocześnie informujemy, iż na chwilę obecną nie zostały odnotowane jakiekolwiek opóźnienia (i nie dotrzymania zawartych zobowiazań).

Verdo dołoży wszelkich starań, aby uniknąć jakichkolwiek opóźnień w dostawach. W przypadku opóżnień, których nie da się uniknąć, wdrożymy działania skierowane na zminimalizowanie niedogodności związanych z tymi opóźnieniami.
Zapewniamy naszych klientów, że na bieżąco pracujemy nad tym, aby opóźnienia w dostawach nie miały miejsca.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Skontaktuj się z naszym specjalistą i dowiedz się jak możemy ci pomóc

Andrzej Ligenza

Sales Manager

Jacek Kalita

Country Manager Poland

Monika Kądziela

Sales Support Leader

Oksana Sołtykiewicz

Sales and Marketing Support Specialist

John Martin Myrup

Sales Manager | Energy Plants, biomass

Mark Lange

Sales Manager | Energy plants, heat pumps

Flemming Iversen

Sales Manager | Energy plants, industry and market gardens