Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych klientów i użytkowników witryny internetowej jest firma Verdo.

Dane osobowe przetwarzane przez firmę Verdo to:

  • Imię i nazwisko, adres i dane do kontaktu
    Przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony internetowej i klientów wykorzystywane jest do przesyłania informacji, wiadomości i porad z zakresu energetyki oraz w celach związanych z dostawą prądu elektrycznego, wody, ogrzewania, usług i towarów.


Dane osobowe przetwarzane przez firmę Verdo są również powierzane do przetwarzania dalszym podmiotom tzw. sub-procesorom, a w szczególności naszym dostawcom oprogramowania.

  • Firma Verdo zapewnia, że sposób i zakres przetwarzania danych osobowych jest zgodny z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi regulującymi politykę przetwarzania danych osobowych.
  • Zapewniamy, że dokładamy szczególnej staranności przy ochronie i przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych. Więcej informacji o polityce prywatności znajdzie Pani/Pan w zakładce Polityka Prywatności: https://www.verdo.com/dk/det-med-smaat/persondatapolitik/


Jako użytkownik strony internetowej firmy Verdo posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub do cofnięcia zgody.

  • Więcej informacji o polityce prywatności znajdzie Pani/Pan w zakładce Polityka Prywatności:https://www.verdo.com/int/legal-terms/privacy-policy/ 
  • Dodatkowe informacje o przysługujących prawach są dostępne na stronie internetowej duńskiego urzędu ochrony danych osobowych Datatilsynet : www.datatilsynet.dk
  • Jeśli chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych oraz w razie jakichkolwiek pytań lub niejasności, prosimy o kontakt pod adresem marketing@verdo.com


W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do duńskiego urzędu ochrony danych osobowych Datatilsynet: www.datatilsynet.dk.