Nowa 2 MW instalacja kotłowa na Ukrainie

Zielony krok w przyszłość                                                nowa instalacja opalana odpadami

Comfort Mebeli to znana i renomowana firma meblarska działająca na Ukrainie, dla której Verdo zaprojektowało, dostarczyło i uruchomiło instalację kotłową o mocy 2 MW. Instalacja ta obejmuje system podawania paliwa, jakim jest odpad poprodukcyjny, kocioł wodny z ruchomym rusztem, system filtracji i odprowadzania i spalin i popiołu oraz kompletny system sterowania kotłownią.  

Cieszymy się, że firma Komfort Mebeli obdarzyła Verdo zaufaniem decydując się na nasze rozwiązania. To nie pierwszy raz kiedy nasz klient inwestuje w proste i wydajne rozwiązania – kilka lat temu, w 2012 roku, nasi pracownicy byli również zaangażowani w zaprojektowanie i wykonanie pierszej instalacji kotłowej o mocy 1,5 MW, która nadal jest w ciągłym użyciu.  

Głównym powodem rozbudowy infrastruktury i zainwestowania w nowy kocioł wodny było uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii cieplnej i rosnących cen energii. Ponadto, z działalnością produkcyjną wiąże się także powstawanie odpadów produkcyjnych, które odpowiednio zagospodarowane mogą stanowić źródło nowych zasobów. Mając to na uwadze, nasz klient zdecydował się na zakup drugiej linii kotłowej. Paliwem jest odpad produkcyjny, a produktem ciepło, które jest wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych i socjalnych. Nowa instalacja jest w pełni zautomatyzowana, a proces spalania stale monitorowany i kontrolowany. Cały obiekt cechuje wysoka sprawność urządzeń i niski nakład pracy ograniczający się do dostarczenia paliwa do magazynu, usunięcia produktów spalania oraz nadzorowania pracy urządzeń wraz z okresowymi pracami konserwacyjnymi. Nowa linia kotłowa jest w pełni autonomiczna, a przy większym zapotrzebowaniu na energię cieplną – współpracuje z już istniejącą 1,5 MW linią.

Jak każdy inny producent mebli, nasz klient musiał wcześniej czy później zmierzyć się z wyzwaniem jakim jest zrównoważona produkcja. Dlatego też postawił na wydajne i trwałe rozwiązanie grzewcze zaproponowane przez Verdo. Inwestycja we własny system utylizacji odpadów i węzeł ciepłowniczy z pewnością pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój tego przedsiębiorstwa i jego niezależność.

Na zakończenie przedstawiamy krótki filmik z finalnego etapu tej inwestycji –  zapalenie w kotle pierwszego ognia. Uważamy, że jest to moment dumy dla każdej firmy, która projektuje, produkuje, dostarcza, uruchamia i przekazuje klientowi do zarządzania taki objekt. 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami

Andrzej Ligenza

Sales Manager

Najnowsze wiadomości z Verdo