Instalacja do odzysku energii z odpadów zapewni stałe dostawy energii na potrzeby lokalnej społeczności

Verdo wybuduje elektrownię dla firmy Senja Avfa w północnej Norwegii. Instalacja do odzysku energii z odpadów zapewni stałe dostawy ciepła dla lokalnej społeczności.

08-02-2022

Kominikat prasowy, luty 2022

Verdo wybuduje elektrociepłownię dla firmy Senja Avfall zajmującej się gospodarką odpadami na terenie północnej Norwegii.

Instalacja będzie charakteryzować się wysoką elastycznością pod względem możliwości spalania różnego rodzaju odpadów oraz zaawansowanym systemem sterowania, regulacji i monitorowania w celu zapewnienia  wysokiej niezawodności działania.

Odległa lokalizacja i trudny dostęp stawiają wysokie wymagania lokalnym dostawcom energii. W gminie Senja położonej w najbardziej wysuniętym na północ regionie Norwegii firma Senja Avfall postanowiła zainwestować w opalaną odpadami elektrociepłownię o mocy 9,6 MW w celu usprawnienia i zabezpieczenia dostaw ciepła i energii elektrycznej na tym obszarze.

Elektrociepłownia dla Senja Avfall zostanie zaprojektowana i zbudowana przez firmę Verdo. Oprócz budowy kompletnej instalacji, kontrakt obejmuje dwuletnią umowę serwisową obiektu.

Ze względu na trudną lokalizację, zaopatrzenie lokalnego obszaru w energię stawia wiele wyzwań i podlega szeregowi wymagań. Dlatego też Verdo w ścisłej współpracy z Senja Avfall dołożyło wszelkiej staranności, aby projekt był przemyślany i dopracowany w każdym szczególe.

„Odbyliśmy szereg owocnych rozmów z Senja Avfall w temacie zastosowania różnych praktycznych rozwiązań, które w przyszłości będą mogły sprostać potrzebom i wymaganiom lokalnej społeczności". - Bo Johansen, dyrektor sprzedaży w Verdo (na zdjęciu)

„Projekt instalacji do produkcji energii z odpadów oparty jest na naszej koncepcji, a wykorzystane w nim rozwiązania zostały na nowo przeanalizowane, aby w końcowym efekcie wykorzystać elastyczne spalanie różnego typu odpadów, połączyć produkcję ciepła z wytwarzaniem energii elektrycznej oraz w szczególności zapewnić  wysoką niezawodność operacyjną zakładu”.

Gospodarka obiegu zamkniętego
Ze względu na słabo rozwiniętą infrastrukturę w północnej Norwegii, gmina Senja jest pryzwyczajona do radzenia sobie z wszelkimi wyzwaniami na poziomie lokalnego zarządzania. Dlatego też szczególnie istotnym jest wykorzystanie rozwiązań dostosowanych do lokalnych potrzeb i wymagań, które wiążą się z utylizacją różnego typu odpadów zarówno komunalnych jak i szpitalnych i przemysłowych.

Odpady będą przetwarzane w systemie zamkniętym. W pierwszej kolejności zostaną one posortowane i rozdrobnione, tak aby wszystkie istotne materiały zostały poddane recyklingowi, a tylko pozostała część została spalona. Zapewni to bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.

Geograficzne położenie gminy Senja Avfall, a co za tym idzie słabo rozwinięta infrastruktura i konieczność dostarczania energii do słabo zaludnionych obszarów ma kluczowy wpływ na konieczność zastosowania wysoce elastycznych rozwiązań.  Bez wątpienia to, co stanowi wartość dodaną dla tych małych i zdecentralizowanych instalacji jest wdrożenie typowych dla dużych zakładów zintegrowanych i zaawansowanych technologii w celu zapewnienia wysokiej niezawodności operacyjnej.

„We współpracy z Senja Avfall przeanalizowaliśmy wszystkie procesy i zidentyfikowaliśmy te obszary na które musimy zwrócić szczególną uwagę. Szereg materiałów i komponentów zostało dobranych tak, aby zapewnienić elastyczność pracy instalacji i zminimalizować ilość przestojów. Wysoki poziom redundancji pozwala na wyłączenie części komponentów bez zakłócenia prawidłowej pracy całego układu". - Bo Johansen (na zdjęciu)

Zaawansowany system monitorowania
W celu zapewnienia wysokiego poziomu niezawodności operacyjnej, elektrociepłownia będzie wyposażona w zaawansowany system kontroli, regulacji i monitorowania procesów, który będzie spełniał surowsze niż zazwyczaj wymagania dotyczące funkcjonowania tego typu instalacji.

Elastyczność instalacji pozwoli na spalanie różnego typu odpadów co wiąże się z położeniem większego nacisku na rozwiązania w obrębie sterowania i monitorowania produkcji w elektrociepłowni w zależności od rodzaju spalanego paliwa.

Kompletne oprogramowanie i sprzęt służący do przemysłowego systemu sterowania, regulacji i monitorowania wraz z odpowiednim doborem komponentów zapewnią bezpieczeństwo działania zakładu.

„​System przemysłowego sterowania został zaprojektowany tak, aby większa ilość procesów niż zwykle była zautomatyzowana. W praktyce oznacza to, że instalacja może  pracować w sytuacji, gdy niektóre z komponentów nie funkcjonują. Mamy nadzieję, że doświadczenie zdobyte w wykorzystaniu tego zaawansowanego rozwiązania będzie wykorzystywane w kolejnych projektach”. - Bo Johansen

Ukończenie budowy zakładu planowane jest na rok 2024.

Od lewej: Bo Johansen dyrektor sprzedaży w Verdo i Morten Birch dyrektor ds. energetyki w Verdo wraz z  osobami reprezentującymi firmę Senja Avfall

Fakty
Senja Avfall odbiera odpady komunalne, przemysłowe i szpitalne z terenu gminy Senja położonej w północnej Norwegii.
Zakład zostanie zbudowany w miejscowości Finsness w gminie Senja.
Elektrociepłownia o mocy 9,6 MW będzie produkować energię cieplną i elektryczną dla lokalnych społeczności w oparciu o wykorzystanie technologi rusztowej i obiegu  ORC (Organic rankine Cycle).

O Verdo
Verdo jest koncernem energetycznym - zawsze o krok do przodu.
Podstawową działalnością Verdo jest tworzenie i rozwijanie zrównoważonej, krytycznej infrastruktury na użytek lokalnych społeczności. Verdo promuje zieloną energię dostarczając instalacje energetyczne do użytku w przemyśle i ciepłownictwie, w kraju i za granicą. Verdo jest również jednym z wiodących europejskich dostawców zrównoważonej, certyfikowanej biomasy dla przemysłu i ciepłownictwa. I, co nie mniej ważne, Verdo jest jednym z największych w Danii dostawców usług w zakresie eksploatacji i konserwacji systemów oświetlenia ulicznego i sygnalizacji.
Verdo zaopatruje swoich klientów w energię elektryczną, wodę i ciepło przez cały rok - 24 godziny na dobę.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami

Bo Johansen

Sales Director | Energy Solutions

Najnowsze wiadomości z Verdo