Energia z odpadów

Verdo buduje nową kotłownię opalaną odpadami w Tromsø, Norwegia

01-03-2023

Wraz z rozwojem społeczeństwa podnosi się poziom naszej świadomości ekonomicznej i ekologicznej. Zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną i rosnące ceny wymuszają dywersyfikację źródeł energii w tym zwiększenie wykorzystania OZE. Odpady to tani i szeroko dostępny surowiec w każdym zakątku naszej planety. Pozyskiwanie energii z odpadów to przyszłość rynku energetycznego co widoczne jest w Norwegii, gdzie Verdo buduje nową spalarnię śmieci dla Kvitebjørn Varme w miejscowości Tromsø.

Dzisiaj firma Kvitebjørn Varme dostarcza do lokalnej społeczności w Tromsø ciepło systemowe produkowane przez 2x10 MW instalację do spalania odpadów. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców rośnie nie tylko zapotrzebowanie na energię, ale również ilość produkowanych odpadów. Rozwiązaniem na zaistniałą sytuację jest wybudowanie nowej instalacji spalającej odpady i dostarczającej ciepło systemowe. Takiego zadania podjęło się Verdo Energy Systems, które dla Kvitebjørn Varme dostarczy kompletną instalację o mocy 17 MW.

Nowa kotłownia będzie wytwarzać energię cieplną i elektryczną z odpadów, których nie da się zagospodarować w żaden inny sposób. Tłumaczy Bo Johansen, dyrektor działu sprzedaży w Verdo Energy Systems. 

„Kocioł musi spalać to, co nazywamy paliwem odpadowym - między innymi odpady komunalne pozostałe po przejściu przez sortownię. Zamiast wywozić je na wysypisko, chcemy wykorzystać je do produkcji energii tu w Tromsø”.


Bo Johansen, dyrektor działu sprzedaży, Verdo Energy Systems.


Dodatkowo Verdo Energy Systems przebuduje 2 istniejące instalacje kotłowe oraz przygotuje je do podłączenia do instalacji wychwytywania CO2, która ma powstać w niedalekiej przyszłości.

„Aby w przyszłości podłączyć wszystkie trzy instalacje kotłowe do systemu wychwytywania CO2 musimy zapewnić przybliżone parametry gazów spalinowych pochodzących z tych instalacji. Dlatego też instalacje, które już pracują muszą zostać przebudowane, aby osiągnąć wymagane poziomy emisji” mówi Bo Johansen.

Duże zcentralizowane systemy nie zawsze są dobrym rozwiązaniem
Chociaż w kilku miejscach na świecie zaczęto redukować liczbę mniejszych, lokalnych spalarni odpadów, wciąż istnieje wiele miejsc, gdzie duże odległości lub mała dostępność nie pozwalają na transport odpadów do scentralizowanych instalacji bez ponoszenia dodatkowych i zbędnych kosztów.

„Wszędzie tam, gdzie są ludzie są również odpady. Wszyscy mamy też te same potrzeby - ciepło i prąd. Nasz firma specjalizuje się w dostarczaniu mniejszych instalacji dla lokalnych społeczności, które borykają się ze składowaniem odpadów, a jednocześnie odczuwają rosnący popyt na energię” mówi Bo Johansen i dodaje, że:

„Lokalne wykorzystanie odpadów bez konieczności dalekiego transportu generuje olbrzymie oszczędności i korzyści zarówno z ekonomicznego jak i ekologicznego punktu widzenia”.

Nowa instalacja ma zostać oddana do użytku w 2024 r., a istniejące instalacje będą przebudowane już w miesiącach letnich tego roku. Verdo zapewnia, że podczas trwania tych prac Kvitebjørn Varme będzie mogło cały ten czas dostarczać energię do swoich odbiorców.

Tu przeczytasz więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie produkcji energii.

Kontakt

Co nowego w Verdo?